پندهای معنوی و پر معنی آیت الله بهجت

پندهای معنوی و پر معنی آیت الله بهجت

پندهای معنوی و پر معنی آیت الله بهجت

محبت خداوند متعال،
کیمیای خودسازی و سازندگی است

 

♣ جملات آیت الله بهجت ♣

 

اگر کسی مقید باشد مطلق نماز را در اول وقتش بخواند
تکویناً روز به روز بالاتر رفته و به نماز عالی می رسد.
حضرت آیت الله بهجت

 

♣ جملات آیت الله بهجت ♣

 

نماز شب ، کلید توفیقات است.

 

♣ جملات آیت الله بهجت

 

یکی از چاره جویی های شرعی برای استجابت دعا و براورده شدن حاجت خود این است
  که شخصی که حاجت یا گرفتاری ای دارد، دعا کند
و از خدا بخواهد که تمام گرفتاری های مشابه گرفتاری او
را از تمام مومنین و مومناتی که گرفتار هستند،
برطرف کند و یا هر حاجتی نظیر حاجت او دارند براورده شود؛
زیرا در این صورت ملک برای خود انسان دعا می کند
و دعای ملک مستجاب می شود.
اینگونه دعا کردن در حقیقت دعای به خود به طور معکوس است

 

♣ جملات آیت الله بهجت ♣

 

هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست؛
زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد؛
ای کاش من هم مثل او به خدایم ایمان داشتم ..

 

♣ جملات آیت الله بهجت ♣

 

مقید بودن به نماز اول وقت
زمینه ساز توفیق الهی در کامل شدن نماز است
و هرچه نماز انسان کامل تر باشد،
دستیابی به قله یقین و شهود، آسان تر خواهد شد.

 

♣ جملات آیت الله بهجت ♣

 

ائمه اطهار (ع) هم ترس از جهنم داشتند و هم طمع به بهشت،
ولی عبادت رابرای خوف و طمع نمی کردند.

 

♣ جملات آیت الله بهجت ♣

 

اگر به آنچه می دانید عمل کنید
این تمام عرفان است.

 

♣ جملات آیت الله بهجت ♣

 

به دانسته های خود عمل کنید،
مجهولاتتان را خدا معلوم میکند.

 

♣ جملات آیت الله بهجت ♣

 

تا انسان از ( بیهوده گویی و بیهوده کاری) اجتناب نکند،
نمیتواند در نمازش خاضع باشد و حضور قلب داشته باشد.

جدیدترین مطالب