اس ام اس های از یاد رفته عاشقانه (105)

اس ام اس های از یاد رفته عاشقانه (105)

فراموش کردنت کار سختی نیست

کافی است دراز بکشم

چشم هایم را ببندم و برای همیشه بمیرم

 

****** اس ام اس های از یاد رفته عاشقانه ******

 

وقتى که می گى

دیگه برای همیشه فراموشش کردى و هیچ احتیاجى بهش ندارى

و تمام بد و بیراه های دنیا رو نصیبش می کنى

دقیقا همون زمانیه که بیشتر از همیشه دلت براش تنگ شده

 

****** اس ام اس های از یاد رفته عاشقانه ******

 

ما بخار شیشه ایم

نازمون کنی اشکمون در میاد

چه برسه فراموشمون کنی

 

****** اس ام اس های از یاد رفته عاشقانه ******

 

خاطره تنها مدرکی است

که فراموشی را محکوم می کند

پس بمان در خاطرم

 

****** اس ام اس های از یاد رفته عاشقانه ******

 

تنها یک برگ مانده بود

درخت گفت : منتظرت می مانم

برگ گفت : تا بهار خداحافظ

بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود

 

****** اس ام اس های از یاد رفته عاشقانه ******

 

خاموشی بهانه است

مشترک مورِد نظر فراموشت کرده است !

 

****** اس ام اس های از یاد رفته عاشقانه ******

 

فراموش کردن تو هنر می خواهد

و من بی هنرترین انسانم

 

****** اس ام اس های از یاد رفته عاشقانه ******

 

تمام سپاس من از کسی است

که به من نیاز نداشت

اما فراموشم نکرد

 

****** اس ام اس های از یاد رفته عاشقانه ******

 

بـه خـــــودم قــول می دهـم که فــراموشــــت کـنم

وقـــتی صـــبــح می شـــــــود تــو را کـه نـه

ولــــــی قــــــــولم را فـــــــرامـــوش می کـــــــنم

 

****** اس ام اس های از یاد رفته عاشقانه ******

 

اینجا زمین است رسم آدم هایش عجیب است

اینجا گم که مى شوى به جاى اینکه دنبالت بگردند

فراموشت مى کنند

 

 

 

 

جدیدترین مطالب