اس ام اس های عاشقانه ویژه دوران خواستگاری

اس ام اس های عاشقانه ویژه دوران خواستگاری

نباش 
حرفی نیست 
انجاکه باید باشی
هستی 
در قلبم


خیلی حریص شدم تموم قلبتو می خوام


هیچ چیز دلنشین تر از این نیست که مدام نامت را صدا بزنم با یک علامت سوال؟ و تو با حوصله جواب بدهی جون دلم؟


بس کن چقدر خیره به امواج می شوی؟
دریا که مثل چشم تو زیبا نمی شود


کاش اشکهایم از زیر نقاب لبخندهایم برایت خودنمایی میکرد تا معنای عشق را باورمیکردی


دیگر
نمی نویسمت
هرکس به چشم هایم
نگاه کند تو را خواهد خواندعاشق  چون تویی بودن اگر خطاست
هزار بار دیگر هم اگر افریده شوم
باز هم انسان جایز الخطاستشنیدی میگن شعله ی عشق تو وجودشه
همین شعله دل خیلیها رو سوزوندهچنانت دوست دارم
که عشقم اگر دریا شود
خشکی بر زمین نمی گذارد


نمی شود که تو باشی و من عاشق تو نباشم


دستم میلرزد
سیگار از دستم می افتد و با عجله ان را برمیدارم نکند از کنارم رفته باشد

 

سبدی هست در اندیشه من که پر از گل بدهم هدیه به تو غافل از اینکه تو خود ناب تری یک جهان گل بخورد غبطه به تو


جاده لحظه به لحظه با من می اید
گویی کنجکاو است که برای دیدار چه کسی چنین بیتابم


چه وسوسه ایی دارد خدا بودن فکرش را بکن همیشه کنار تو از رگ گردن نزدیک تربه دلیل بدهی قلبی که بهت دارم هرجا گیرت بیارم می بوسمت ¡ ¡
ایراندل


نفس مصنوعی یعنی:
تونباشی من به عکست خیره شوم


زیر قطره های باران نوازشت  آرام میشوم
از کجا آمده ای؟
بوی تنت بارانیست


میخوام با قشنگی چشمات دنیا بسازم که تموم عالم بشن تماشاگر دنیای من


شرط عشق آن است که دلت آغوش بخواهد نه جسمت


پیش از تو همه را با معیارهایم می سنجیدم
حالا اما
همه را با تو می سنجم  حتی معیارهایم را


یک لحظه از نگاه تو کافی است تا دلم
سودا کند دمی ‌به همه جاودانه‌ها


همه آباد نشینان ز خرابی ترسند
من خرابت شدم و دم به دم آباد ترم


از من نپرس چقدر دوستت دارم
اینجا در قلب من
حد و مرزی برای حضور تو نیست


به اندازه گریه گنجشک دوست دارم فک میکنى خیلى کمه امازمانیکه گنجشک هاگریه میکنن میمیرن

 

 

 

جدیدترین مطالب