الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

جوک های زیبا و جالب خدا

جوک های زیبا و جالب خدا

جوک های زیبا و جالب خدا

خدا به قلب کوچکم وسعت ده تا بتوانم بزرگیت را درک کنم

و در دریای بزرگی و پاکی

و مهربانی تو غرق شوم

و به بالهایم توانی ده

تا بتوانم به سوی تو پرواز کنم

تو که آشنا ترین آشنایی

 

جوک های زیبا و جالب خدا

 

ای انکه مرا به نعمتت پروردی

و ز عالم نیستی به هستی اوردی

از درگه بی نیازیت ای خالق

من اشک سحری خواهم و روی زردی

 

جوک های زیبا و جالب خدا

 

بنام خداوندی که داشتن

او جبران همه نداشته های من است

میستایمش

چون لایق ستایش است

 

جوک های زیبا و جالب خدا

 

الهی نصیرمان باش

تا بصیر گردیم

بصیرمان کن

تا از مسیر بر نگردیم،

و آزادمان کن تا اسیر نگردیم . . .

 

جوک های زیبا و جالب خدا

 

هر گاه با دیگرانید خود را خط بزنید

و هر وقت با خدایید دیگران را

 

جوک های زیبا و جالب خدا

 

خدایا من چه سازم

خسته راهی درازم

نه فرهادم که مرد از داغ شیرین

نه ایوبم که با دنیا بسازم

 

جوک های زیبا و جالب خدا

 

معبودا

مرا به بزرگی چیز هایی که داده ای آگاه و راضی کن

تا کوچکی چیز هایی که ندارم

آرامشم را بر هم نزند

 

جوک های زیبا و جالب خدا

 

خدایا امیدم تویی

مرا ازدرگاهت ناامید برمگردان

خدایا

تو از نهان دل های ما آگاهی

پس در دل های ما

جز بذر محبت مکار

 

جوک های زیبا و جالب خدا

 

هرگز کوچیک شدن رو بهانه ی نبخشیدن قرار نده

چون اگه قراربود کسی با بخشیدن کوچیک بشه

خدا اینقدر بزرگ نبود

 

جوک های زیبا و جالب خدا

 

سرمشق های آب،بابا یادمان رفت

رسم نوشتن هم خدایا یادمان رفت

شعر خدای مهربان را حفظ کردیم

اما خدای مهربان را یادمان رفت

 

جوک های زیبا و جالب خدا

 

کسی که در نفسهایش خدا جریان ندارد

بزرگ ترین آلوده کننده ی هوای جهان است

 

جوک های زیبا و جالب خدا

 

اگر پیام خدا را خوب دریافت نکردید

به “فرستنده ها” دست نزنید،

“گیرنده ها” را تنظیم کنید

 

جوک های زیبا و جالب خدا

 

خوب رویی که دیدی

عاشق رویش مشو

نقش او بر دل نگه دار

عاشق نقاش باش

 

جوک های زیبا و جالب خدا

 

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد

اما حتمی است

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

آسمان آبی

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

آرشان تور

الفبا

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
آسمان آبی
مبلمان اداری