جالب ترین جوک های غضنفر (148)

جالب ترین جوک های غضنفر (148)

یه ایرونی، یه آلمانی، یه اسپانیایی و یه غضنفر «
سوار هواپیما بودن که زیر هواپیما درمی ره، همه، حتی خلبان، از میله بالای
هواپیما آویزون می شن، خلبان می گه: یکی از شماها باید از هواپیما بپره
بیرون، غضنفر یه می گه: من می پرم به یه شرط: همه تون برام کف بزنین،
همه براش کف می زنن و سقوط می کنن!!!
………………………………………….. ……………..
به غضنفر میگن یه فحش باحال بده. میگه: نافم تو چشت. میگن: «
بیمزه…. اینم شد فحش؟ غضنفر میگه: آخه وقتی نافم بره توی
چشت، کیرم میره توی دهنت.
………………………………………….. ……………..

یه اردبیلی با یه اردکانی دعواش میشه، میگه: ارم به ارت در، بیلم تو کونت! «

………………………………………….. ……………..

یه غضنفر میمیره. شب اول قبر ۶۲ تا فرشته میان سراغش. ۲تاشون سوال می کردن… «
۶۰ تاشون حالیش می کردن!!!
………………………………………….. ……………..

یه غضنفر تو آینه عکس خودشو می بینه بعد می گه: ا…این چه آشناست ! بعد از «
یه ساعت فکر کردن داد می زنه: فهمیدم… این همون کره خریه که امروز تو
آرایشگاه یک ساعت زل زده بود به من !
………………………………………….. ……………..

غضنفر شب که میشه میخوابه خواب حنا بندون عروسیشو میبینه صبح که از خواب بلند «
میشه میبینه تو خودش ریده دستشو تو شورتشه!
………………………………………….. ……………..

به غضنفر می گن اگه دنیا رو بهت بدن چی کار می کنی می گه من فعلا می خوام «
درسمو ادامه بدم !!
………………………………………….. ……………..

غضنفر بابا ش میمیره هفتش خیلی شلوغ می شه واسه چهلم بلیط می فروشه «
………………………………………….. ……………..

به غضنفر میگن ترمز ABS چیه؟ میگه تو سرعت های زیاد و سر پیچ ها کار حضرت «
ابوالفضل رو می کنه!!!
………………………………………….. ……………..

غضنفر آشغال میره تو چشماش سره ساعت 9 میشینه دم در «
………………………………………….. ……………..

پلیس به غضنفر: اینجا ماهیگیری قدغنه!!! غضنفر: ولی اینجا تابلو نزدین!!! «
پلیس: نزدیم که نزدیم، زود باش از بالای اون آکواریوم بیا پایین!!!!
………………………………………….. ……………..

به غضنفر میگن با آب و برق و خاک جمله بساز «
میگه: خاک بر سر من که آبم مثل برق میآد
………………………………………….. ……………..

غضنفر میره کله پاچه فروشی، یارو بهش میگه: قربون چشم بگذارم؟ غضنفر میگه: نه «
آقا! حداقل صبر کن من برم قایم شم!
………………………………………….. ……………..

غضنفر به دختره میگه بوس میدی؟ میگه نه! غضنفر میگه به جهنم بخاطر خودت گفتم من «
خودم زن دارم
………………………………………….. ……………..

غضنفر رفته بود زیارت امام رضا. بعد از زیارت دستش را برای احترام روی سینه «
اش گذاشت و عقب عقب آمد بیرون. یه دفعه دید که خورده به یه چیزی. نیگاه کرد
، دید که یه تابلو است و روش نوشته: تبریز 5 کیلومتر!
غضنفر میره آمپول بزنه، تا دکتر سوزن رو میزنه، پا میشه داد میزنه: حیوون، مگه
کوری، سوراخ به این گندگی، چرا میزنی بغلش؟
………………………………………….. ……………..

غضنفر میره پرنده فروشی طوطی بخره یه جغد میکنن تو پاچش. میاد خونه بعد یه «
مدتی دوستش میاد پیشش میگه: طوطیت حرف هم میزنه؟ میگه: حرف نمیزنه، خوب دقت
میکنه!!
………………………………………….. ……………..

به غضنفر یه ماشین می دن که فرمونش سمت راست بوده بعد یه مدت ازش می پرسن «
چطوره؟ میگه خوبه ، فقط هر وقت تف می کنم میفته روی زنم
یه روز یه غضنفر روی خر بدون پالان میشینه به جرم همجنس بازی میگیرنش
………………………………………….. ……………..

غضنفر داشته کباب درست می کرده می بینه یه گربه داره نگاه می کنه داد می زنه آی «
بلال شیر بلاله
………………………………………….. ……………..

غضنفر می ره هیئت راش نمی دن خودش می ره هیئت می زنه هیچکـ..س رو راه نمی ده «
………………………………………….. ……………..

غضنفر عاشق خدا می شه کعبه می کشه از توش تیر رد می کنه «
………………………………………….. ……………..

یک بار یک غضنفر زنگ میزنه تاکسی تلفنی میگه اقا ماشین دارید. مردی که پشت تلفن «
بوده جواب میده بله. غضنفر میگه خوش به حالتون ما نداریم
………………………………………….. ……………..

غضنفر باباش میمیره میخواسته خاکش کنه جو میگیرتش باراندازش میکنه «
………………………………………….. ……………..

غضنفر می ره توالت افتاب رو می شکنه یکی می گه چرا افتابه رو شکوندی؟ «
می گه ایلده واسه من فیگور می گیره پدر سگ

 

 

 

جدیدترین مطالب