با بزرگترین ستاره جهان آفرینش UY Scuti آشنا شوید

با بزرگترین ستاره جهان آفرینش UY Scuti آشنا شوید

بزرگترین ستاره ای که در جهان خلقت و هستی توسط نجوم شناسان کشف شده است ستاره ای با نام UY Scutiاست. این ستاره در بزرگی نظیر و همتا ندارد. حجم UY Scuti احتمالا 30 برابر حجم خورشید است. افتخار حجیم‌ترین بودن اما از آن ستاره‌ای با نام  R136a1 است که 265 برابر خورشید حجم دارد، ولی شعاعش تنها  30 برابر خورشید است.

 

جهان چنان بزرگ و عظیم است که با شنیدن اندازه‌هایی که دانشمندان اعلام می‌کنند، حسی بیش از حس شگفت‌زدگی در درونمان ایجاد می‌شود. اندازه UY Scuti که احتمالا یکی از بزرگترین ستاره‌هایی است که تا به‌حال شناخته و اندازه‌گیری شده‌ است، ذهن را دچار چنان تحیری می‌کند که به طور ناخودآگاه مغز ترجیح می‌دهد که آن را انکار کند!

 

UY Scuti جزء گروه فرا عظیم‌هاست که پس از سوپر عظیم‌ها و عظیم‌ها قرار می‌گیرد. شاید UY Scuti جز بزرگترین‌ها باشد، اما این ستاره حجیم‌ترین ستاره نیست و اینجا منظور از حجیم، مقدار مواد تشکیل دهنده ستاره است.

با بزرگترین ستاره جهان آفرینش UY Scuti آشنا شوید

با اینکه UY Scuti حجمی 30 برابر خورشید دارد، شعاعش 1700 برابر این ستاره درخشان است. این مقدار در زمانهای مختلف دچار تغییر می‌شود، زیرا UY Scuti جز ستارگانی است که در روشنایی متغیر است. خطای این اندازه گیری برابر با 192 شعاع خورشیدی است، به همین دلیل هم است که UY Scuti را احتمالا یکی از بزرگترین ستاره‌ها می‌نامیم.

 

اندازه تقریبی این ستاره 750 میلیون مایل یا نزدیک به 8 واحد نجومی است. یک واحد نجومی برابر با فاصله زمین و خورشید است. یکی از پیچیدگی‌های اندازه‌گیری ستارگان مرتبط به کناره‌های منتشر آنهاست. بیشتر ستارگان دارای سطح سخت نیستند.

 

به همین دلیل برای پیدا کردن سطح بیرونی یک ستاره به نور کره اکتفا می‌کنیم. نور کره جایی است که ستاره در نور پیدا می‌شود و فوتون‌ها می‌توانند فرار کنند. هر چه به مرکز ستاره نزدیکتر می‌شویم، اختیار فوتون‌ها برای جاری شدن کمتر می‌شود.

 

در واقع نور کره جایی نیست که گاز اطراف ستاره تمام می‌شود. ستاره‌ها دارای جو هستد، جوی که شفاف به نور است و فراتر از نور کره قرار می‌گیرد، ولی جو بخشی از ستاره محسوب نمی‌شود و در بزرگی‌اش تاثیری ندارد. با این تفاصیل می‌توان UY Scuti را فعلا بزرگترین بزرگترین‌ها دانست.

 

 

منبع: آی تی رسان

 

 

جدیدترین مطالب