دیزی خوردن تاریخی ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه

دیزی خوردن تاریخی ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه

عکس زیر پسر بزرگ ناصرالدین شاه قاجار “ظل السلطان” را نشانه می دهد که در کنار دوست دختر اصفهانی خود مشغول دیزی خوری است. پسر ارشد ناصرالدین شاه و حاکم اصفهان بوده است.ظل السلطان در زیر این عکس نوشته است:

 

عکس ابراهیم و اسمعیل و معصومه اولادهای آقای حسین قاطرچی و سکینه هستند که آب گوشت می‌خورند.

دیزی خوردن تاریخی ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه

 

جدیدترین مطالب