همبستر شدن همزمان این مرد با 4 همسر دائمی اش + تصاویر

همبستر شدن همزمان این مرد با 4 همسر دائمی اش + تصاویر

همبستر شدن همزمان این مرد آمریکایی با 4 همسرش در یک خانه موجب شده است تا بسیاری از افرادی که با او در ارتباط هستند وی را خوش شانس ترین مرد جهان بنامند. تمام همسران این مرد میانسال در یک خانه و کنار یکدیگر در آمریکا زندگی می کنند.

همبستر شدن همزمان این مرد با 4 همسر دائمی اش + تصاویر

کودی براون Kody Brown مرد 46 ساله ایست که 4 همسر دارد! این مرد به همراه 4 همسرش در یک خانه زندگی می کنند و در مجموع 17 فرزند دارند.

 

همسر اول او مری Meri نام دارد و 44 ساله است. آنها در سال 1990 ازدواج کردند.

 

همسر دوم کودی براون, جانل Janelle نام دارد و 45 ساله است. آنها در سال 1993 ازدواج کردند.

 

همسر سوم این مرد 42 ساله بوده و کریستین Christine نام دارد و در سال 1994 ازدواج کرده اند.

 

همسر چهارم و آخرین همسر او 36 ساله بوده و رابین Robyn نام دارد که در سال 2010 ازدواج کردند.

همبستر شدن همزمان این مرد با 4 همسر دائمی اش + تصاویر

از آنجایی که چند همسری در کشور آمریکا غیر قانونی می باشد, تنها ازدواج رسمی این مرد, ازدواج با همسر اولش بود که تا سال 2014 ادامه داشت و پس از آن همسر قانونی او, آخرین همسرش می باشد. کودی براون به تازگی فعالیت هایی را آغاز کرده است تا بتواند قانون ممنوعیت چند همسری را لغو کند.

 

منبع: سیمرغ

جدیدترین مطالب