پسرها با چشم عاشق می شوند و دخترها با گوش !!!

پسرها با چشم عاشق می شوند و دخترها با گوش !!!

پسرها با چشم عاشق می شوند و دخترها با گوش !!! واقعا همینطور است و بسیاری از روانشناسان ثابت کرده اند که اگر یک مرد بتواند خیلی خوب و محکم با یک زن درباره عشق خود صحبت کند 100 درصد میتواند زن را عاشق خودش کند و در مورد پسران و مردان باید بگوییم که هر دختری که زیباتر و جذاب تر باشد برای آقایان بهتر است.

 

برای اثبات این قضیه در ادامه نگاهی می اندازیم به داستان ازدواج دختر زیبارو با پسر گوژ پشت:

وسی مندلسون Moses Mendelssohn، انسانی زشت و عجیب الخلقه بود.

قدّی بسیار کوتاه و قوزی بد شکل بر پشت داشت.

موسی روزی در هامبورگ با تاجری آشنا شد که دختری بسیار زیبا و دوست داشتنی داشت.

موسی در کمال ناامیدی، عاشق آن دختر شد، ولی دختر جوان از ظاهر و هیکل از شکل افتاده او منزجر بود.

 

زمانی که قرار شد موسی به شهر خود بازگردد، آخرین شجاعتش را به کار گرفت تا به اتاق دختر برود و از آخرین فرصت برای گفتگو با او استفاده کند. دختر حقیقتاً از زیبایی به فرشته ها شباهت داشت، ولی ابداً به او نگاه نکرد و قلب موسی از اندوه به درد آمد.

 

موسی پس از آن که تلاش فراوان کرد تا صحبت کند، با شرمساری پرسید :

– آیا می دانید که عقد ازدواج انسانها در آسمان بسته می شود؟

 

دختر در حالی که هنوز به کف اتاق نگاه می کرد گفت :

– بله، شما چه عقیده ای دارید؟

 

– من معتقدم که خداوند در لحظه تولد هر پسری مقرر می کند که او با کدام دختر ازدواج کند. هنگامی که من به دنیا آمدم، عروس آینده ام را به من نشان دادند و خداوند به من گفت: «همسر تو گوژپشت خواهد بود»

 

درست همان جا و همان موقع من از ته دل فریاد برآوردم و گفتم:

«اوه خداوندا! گوژپشت بودن برای یک زن فاجعه است. لطفاً آن قوز را به من بده و هر چی زیبایی است به او عطا کن» دختر سرش را بلند کرد و خیره به او نگریست و از تصور چنین واقعه ای بر خود لرزید. او سال های سال همسر فداکار موسی مندلسون بود!

 

نتیجه اخلاقی :
دخترها از گوش عاشق می شوند و پسر ها از چشم!!

سماتک جامع ترین پورتال تفریحی پارسی

جدیدترین مطالب