آموزش تصویری دوخت کیف پارچه ای دورو

آموزش تصویری دوخت کیف پارچه ای دورو

یکی از بهترین و زیباترین کیف های کاربردی برای دختران و خانم های جوان کیف دورو است. کیف دورو به تازگی مد شده است و واقع کاری زیبا و جالب است. شما می توانید با استفاده از این آموزش سماتک یک کیف پارچه ای دورو در منزل بدوزید.

 

امروز طرز دوخت یک کیف دوطرفه را پیدا کردم که فکر کنم کیف کاربردی و جالبی است.

 

وسایل لازم برای دوخت کیف دورو :
چرخ خیاطی
نخ
قیچی
۲ رنگ پارچه که با هم هماهنگی داشته باشند

 

مراحل ساخت کیف دورو :

آموزش تصویری دوخت کیف پارچه ای دورو

از هر رنگ دو تکه از الگو برش بزنید

 

اندازه کیفی که در این پست دوخته می شود٬ از بالای دسته ها تا پایین٬ ۵۰ سانتیمتر است و خود محفظه کیف به طول ۲۸ و عرض ۴۰ سانتیمتر می باشد. الگوی این کیف را از مانند تصویر و اندازه های بالا دو تکه از هر رنگ برش بزنید.

آموزش تصویری دوخت کیف پارچه ای دورو

پیلی های پایین تکه ها را بدوزید تا کیف حجم بگیرد سپس تکه های همرنگ را پشت به پشت به هم بدوزید

 

پایین هر کدام از این ۴ تکه دو عدد پیلی وجود دارد تا کیف حجم بگیرد. این پیلی ها را بدوزید و سپس تکه های همرنگ را پشت به پشت به هم بدوزید. فقط قسمت دسته ها را باقی بگذارید و دهانه کیف را هم به اشتباه ندوزید!

آموزش تصویری دوخت کیف پارچه ای دورو

حلقه لبه کیف را مطابق شکل برش های ریزی بزنید که راحت برگردد

آموزش تصویری دوخت کیف پارچه ای دورو

الان٬ هر دو پارچه به پشت هستند. آنها را پشت و رو کنید تا روی هر دو دیده شود

آموزش تصویری دوخت کیف پارچه ای دورو

حالا زمان وصل کردن دو طرف دسته ها به هم رسیده است

آموزش تصویری دوخت کیف پارچه ای دورو

زمان وصل کردن دو طرف دسته ها به هم رسیده است لبه انتهایی آنها را جفت جفت به هم بدوزید

 

حالا زمان وصل کردن دو طرف دسته ها به هم رسیده است. لبه انتهایی آنها را جفت جفت به هم بدوزید تا حلقه شوند.

آموزش تصویری دوخت کیف پارچه ای دورو

برای این کار اول محل تا شدن و دوخت را با اتو مشخص کنید و تا بزنید

 

دسته ها را باید از بیرون دوخت بزنید. برای این کار اول محل تا شدن و دوخت را با اتو مشخص کنید و تا بزنید.

آموزش تصویری دوخت کیف پارچه ای دورو

با سوزن ته گرد دو رنگ دسته را به هم وصل کنید و روی آن را بدوزید

آموزش تصویری دوخت کیف پارچه ای دورو

اینکه بتوانید از یک کیف٬ در دو موقعیت مختلف استفاده کنید٬ لذت بخش است

جدیدترین مطالب