شعر زیبای کودکانه ویژه روز پیروزی انقلاب 22 بهمن

شعر زیبای کودکانه ویژه روز پیروزی انقلاب 22 بهمن

شعر زیبای کودکانه ویژه روز پیروزی انقلاب 22 بهمن

۲۲ بهمن ، ۲۲ بهمن
داره می رسه از راه
روز شکست دشمن
یادش بخیر بچه ها
یک وقتی توی ایران
ظلم و بدی به پا بود
شاهنشاه طاغوتی
دشمن خلق ما بود
ملت خوب ایران
بچه و پیر و جوان
به روی غم خندیدند
با دشمنا جنگیدند
رهبر ما خمینی
که روح اون شاد باشه
بنا کرد این انقلاب
که ایران آزاد باشه
خامنه ای این رهبر خوب ما
بمونه و بگیره ، انتقام از دشمنا
مرگ بر آمریکا
این دشمن خلق ما
مرگ بر انگلیس
اون بدتر از امریکا

شعر زیبای کودکانه ویژه روز پیروزی انقلاب 22 بهمن

شعر پیروزی انقلاب کودکانه

آی بچه ها بازی کنید            آی بچه ها شادی کنید
بیست و دومه بهمنه                   جشن تمام میهنه
جشن بزرگ انقلاب                مرگ و عزای دشمنه
بیست و دوم بهمن شده               آزادی ملت شده
روز شکوه و شادیه                   سرود ما آزادیه
میهن سراسر لاله شد        زنجیر ظلم صد پاره شد
گوییم دوباره یک صدا          مرگ بر تو باد ای آمریکا

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب