لاغری

لاغری

hpv

hpv

تصاویر کتک زدن زنان و تنبیه بدنی دختران هندی

تصاویر کتک زدن زنان و تنبیه بدنی دختران هندی

کتک زدن زنان و تنبیه بدنی دختران هندی

تصاویر کتک زدن زنان و تنبیه بدنی دختران هندی را در ادامه می بینید. مردم هند به دلیل خرافاتی بودن بیش از حد همواره کارهای شرم آور و بی شرمانه ای با زنان انجام می دهند. تصاویر کتک زدن زنان و تنبیه بدنی دختران و اتو کردن سینه دختران باکره از این قبیل اقدامات بی شرمانه قبایل هندی است.

تصاویر کتک زدن زنان و تنبیه بدنی دختران هندی

عقاید و باورهای عجیب و غریب هندی ها در موارد خرافی تبدیل به رفتار زشتی می شود که اغلب روی زنان اجرا می کنند به عنوان مثال سنتی که در ان برای خارج شدن روح شیطانی زنان کتک و تنبیه بدنی صورت می گیرد.

تصاویر کتک زدن زنان و تنبیه بدنی دختران هندی

هند سرزمین عجایب است . رسم و رسوم خشونت بار برخی قبایل آن در هیچ جامعه ای پیدا نمی شود. تصاویری که به تازگی منتشر شده نشان از این دارد که در یکی از مناطق این کشور، تنبیه زنان در مراسمی مذهبی از سوی یکی پیران قبیله به باد کتک گرفته می شوند تا ارواح شیطانی از جسم شان خارج شود. این رفتار وحشیانه با مراسم سنتی جشنواره باستانی در معبد «آچاپان » در جنوب هند برگزار می شود.

تصاویر کتک زدن زنان و تنبیه بدنی دختران هندی

گزارش های موجود نشان می دهد که حدود 2 هزار زن به مدت 5 ساعت در معبد توسط کشیش و یکی از رهبران مذهبی کتک می خورند. زن ها روی زمین زانو زده و خود را در اختیار این مرد مذهبی می گذارند تا کتک بخورند و روحشان پاک شود.

تصاویر کتک زدن زنان و تنبیه بدنی دختران هندی

به عقیده این مرد 60 ساله مذهبی که زنان و دختران را کتک می زند این روشی باستانی است تا مشکلات جسمی و ذهنی و ارواح شیطانی زنان را از بدنشان خارج می کند.

تصاویر کتک زدن زنان و تنبیه بدنی دختران هندی

کتک خوردن زنان

تصاویر کتک زدن زنان و تنبیه بدنی دختران هندی

عکس کتک زدن زنان

تصاویر کتک زدن زنان و تنبیه بدنی دختران هندی

تصاویر کتک زدن زنان و تنبیه بدنی دختران هندی

کتک زدن زن و دختر

تصاویر کتک زدن زنان و تنبیه بدنی دختران هندی

تصاویر کتک زدن زنان و تنبیه بدنی دختران هندی

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب