لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

بهترین روش برای تنبیه کارمندان

بهترین روش برای تنبیه کارمندان

یکی از راه های ادب کردن کارمندان بی مسئولیت در مقابل ارباب رجوع وادار کردن آنان به عذرخواهی از مردم و ارباب رجوع شرکت است. این کار به قدری برای یک کارمند سخت است که هیچ گاه حاضر نمی شود تا در مقابل ارباب رجوع اداره سستی کند.

 

یک شرکت چینی کارکنانی را که در دستیابی به اهداف شرکت کوتاهی کرده بودند واداشت ساعت ها در پیاده رو از مردم عذرخواهی کنند. مدیران یک شرکت چینی از روش عجیبی برای تنبیه کارکنان کم کار خود استفاده کردند. این شرکت فعال در شهر ساحلی شیامن واقع در جنوب شرق چین کارکنان خاطی خود را واداشت ساعت ها در معبر عمومی زانو زده و از رهگذران عذرخواهی کنند.

 

بر این اساس افراد مذکور باید زانو زده و دائما جمله «عذرمی خواهم» را تکرار می کردند. این در حالی بود که روی یک برگه در مقابل هر فرد نام، سن و خطای ارتکابی وی نوشته شده بود.

 

 

منبع: مهر

 

 

جدیدترین مطالب