اتو زدن زنان و دختران هرزه خیابانی

اتو زدن زنان و دختران هرزه خیابانی

در شهر بزرگ تهران تعداد اندکی دختران هرزه و خیابانی وجود دارند که اعمال بی شرمانه و غیر مجازی مثل اتو زدن در خیابان را انجام می دهند و پلیس تهران بزرگ در اکثر مواقع این دختران و زنان خیابانی را جمع آوری و دستگیر می کند. اما گاها برخی از اعمال مجرمانه این زنان در قالب عکس منتشر می شوند و در ادامه این مطلب عکس های شرم آور اتو زدن زنان و دختران هرزه در خیابان های تهران را می بینید. امیدواریم که با کمک پلیس دیگر شاهد چنین تصاویری نباشیم و قوه قضاییه با همکاری پلیس این گونه افراد هنجار شکن که قانون را نقض می کنند به اشد مجازات خواهد رساند.

اتو زدن زنان و دختران هرزه خیابانی

اتو زدن زنان و دختران هرزه خیابانی

اتو زدن زنان و دختران هرزه خیابانی

جدیدترین مطالب