نیت نماز عید فطر چگونه است | طریقه نیت نماز عید فطر

نیت نماز عید فطر چگونه است | طریقه نیت نماز عید فطر

نیت نماز عید فطر چگونه است

نیت نماز عید فطر که در نخستین روز از ماه شوال خوانده می شود و در این بخش بیان شده است که نیت نماز عید فطر چگونه است. آيا ميتوان نماز عيد فطر را به جماعت نيت كرد؟ نماز عید فطر در زمان حضور امام (ع) واجب است و باید با جماعت خوانده شود ولی در زمانی که امام (ع) غائب است، مستحب بوده و می‌توان آن را با جماعت یا فرادی خواند. نیت نماز عید فطر بسیار ضروری است و اگر به جماعت می خوانید باید حمد و سوره را شما نخوانید و فقط امام می خواند.

 

طریقه نیت نماز عید فطر

در زمان غیبت احتیاط واجب آن است که نماز عید فطر به جماعت خوانده نشود؛ ولی به قصد رجاء اشکال ندارد و با قصد امید به ثواب جماعت؛ نیت جماعت نماید، اشکال ندارد. اما اگر در زمان غیبت، توسط ولی فقیه یا کسی که از طرف او اجازه دارد نماز عید را به جماعت برگزار نماید، اشکال ندارد و نیت نماز عید فطر جماعت بدون قصد رجاء هم اشکال ندارد و صحیح است. همچنین در صورت برگزاری نماز عید فطر با جماعت، حمد و سوره را امام می خواند و ماموم حمد و سوره را نمی خواند؛ ولی سایر ذکر ها از جمله دعای قنوت را ماموم هم باید بخواند.

نیت نماز عید فطر چگونه است | طریقه نیت نماز عید فطر

نیت نماز عید فطر

 

در نماز عید فطر هم مثل نمازهای دیگر، مأموم باید غیر از حمد و سوره چیزهای دیگر نماز را خودش بخواند.
اگر مأموم موقعی برسد که امام مقداری از تکبیرها را گفته، بعد از آن که امام به رکوع رفت، باید آنچه از تکبیرها و قنوت‌ها را که با امام نگفته خودش بگوید و رکوع را درک کند، و اگر در هر قنوت یک‌بار «سبحان الله و الحمد لله» بگوید کافی است، و اگر فرصت نبود فقط تکبیرها را بگوید، و اگر به آن مقدار هم فرصت نبود کافی است متابعت کند و به رکوع برود.
اگر در نماز عید فطر موقعی برسد که امام در رکوع است، می‌تواند نیت نماز عید فطر کند و تکبیر اوّل نماز را بگوید و به رکوع رود.
اگر در نماز عید یک سجده را فراموش کند، لازم است که بعد از نماز آن را بجا آورد، و همچنین اگر کاری که برای آن در نماز یومیه سجده سهو لازم است پیش آید، لازم است دو سجده سهو بجا آورد.
اگر شخص در تعداد تکبیرها یا قنوت‌های نماز عید فطر شک کند و در محل آن باشد، باید بنا را بر کمتر بگذارد.
اگر قرائت یا تکبیرات یا قنوت ها را فراموش کند و بجا نیاورد، نمازش صحیح است.
اگر رکوع یا دو سجده یا تکبیرة الاحرام را در نماز عید فطر فراموش کند، نمازش باطل می شود.

 

نیت نماز عید فطر جماعت یا فرادی

با توجه به این که نماز عید فطر در زمان غیبت مستحب است آیا می توان آن را به جماعت خواند و همچنین نیت نماز عید فطر جماعت یا فرادی باید باشد؟

 

امام خمینی: احتیاط واجب آن است که نماز عید فطر را در زمان غیبت با جماعت نخوانند، ولی به قصد رجاء مانع ندارد و چنانچه ولی فقیه یا نماینده او اقامه جماعت کند، اشکال ندارد.

 

آیت الله خامنه ای: نمایندگان ولی فقیه مجازند نماز عید سعید فطر را به جماعت اقامه کنند. اما دیگران، احتیاط آن است که آن را فرادی بخوانند، یا آن را به قصد رجاء به جماعت اقامه کنند. نماز عید فطر به جماعت برای کسانی که نمایندگی ولی فقیه ندارند، به قصد ورود درست نیست. در مواردی که مصلحت اقتضا می کند، غیر از نمایندگان ولی فقیه، افراد دیگر مجاز نیستند نماز عید را به جماعت اقامه کنند.

نیت نماز عید فطر چگونه است | طریقه نیت نماز عید فطر

نیت نماز عید فطر

 

آیات عظام اراکی، گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی و صافی: نماز مستحب را نمی شود با جماعت خواند، مگر نماز درخواست باران و نمازی مانند نماز عید فطر و قربان که در زمان حضور امام معصوم واجب بوده و در زمان غیبت امام معصوم، مستحب شده است.

 

آیت الله صافی: ولی احتیاط این است که به جماعت آن را رجاءاً بخواند.

 

آیت الله زنجانی: بنابر احتیاط این است که نماز عید فطر را به جماعت نخوانند.

 

آیت الله فاضل لنکرانی: نماز عید فطر و قربان را نیز می توانند به جماعت بخوانند.

 

طریقه نیت نماز عید فطر در بالا توضیح داده شد و همچنین توصیه می شود قبل از خواندن نماز عید سعید فطر با مرجع تقلیدتان درباره نیت نماز عید فطر جماعت یا فرادی سوال کنید تا شبهه ای نداشته باشید.

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب