اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن

اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن

دلت را خوش نکن به این “دوستت دارم”ها …
تمامشان تاریخ مصرف دارند …

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

سرد است اما سرما نمی خورم ، تو نگران نباش …
کلاهی که سرم گذاشتی تا گردنم را پوشانده است …

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

من به تو میگویم دوستت دارم و تو به همه …
با گِل هم بسته نمی شود ، دهانی که هرز می پرد …

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

بعضی آدمها باید مثل جعبه ی سیگار برچسب هشدار داشته باشن تا فراموش نکنی که دوست داشتنشون فقط برای تو ضرر داره …

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

یادت باشه که دل تخته سیاه نیست که هرکی اومد روش بنویسه و هرکس هم رفت بشه اسمشو پاک کرد …

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

دنیا مثل شهربازی شده ، جایزه بازی با آدما ، یه عروسک دیگس !

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

مشترک مورد نظرت این روزها کیست که دیگر در دسترس بودن یا نبودن من برایت مهم نیست ؟؟؟

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

کاش انسانها همانقدر که از ارتفاع میترسیدند ، کمی هم از پستی هراس داشتند …

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

در دسترس بودنت دیگر برایم ارزش ندارد اکنون نه مشترک هستی نه مورد نظر !

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

اینقدر خودت رو اذیت نکن … اونی که بودنت رو قدر ندونست لایق حضور در فکرتم نیست …

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

تازگیا هرکی میگه دوسِت دارم ، خندم میگیره !
بی اراده میگم : تو دیگه چی میخوای ؟؟؟

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

هرکی ازم سراغت رو میگیره نمیگم وجود نداری ، میگم وجودش رو نداشتی … !

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

به بعضیا باید گفت :
عزیزم ، من کارگردان همون فیلمیم که تو داری واسم بازی میکنی … !!!

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

از تنها بودنم راضی نیستم اما خوشحالم که با خیلی ها نیستم …

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

آدم حساب کردن بعضیا خیانت بـه عالم بشریته !!!

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

سهمیه هوای من هم برای تو …
برای نفس نفس زدن در آغوش او لازمت میشود !!!

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

رفتن تو …
پایان من نیست …
آغاز بی لیاقتی توست …

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

سنگینی گفته هایم به سنگینی گوشهایت در …

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

شاید “تکراری” باشم اما شک نکن ؛ تکرار نمیشم !

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

حسرت چیزی نیست که من بخورم ، حسرت اون چیزیه که به دلت میذارم … !!!

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی ، اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی …
به همین راحتی …

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

روزی فکر میکردم هدیه ای هستی از طرف خدا اما امروز فهمیدم تقاص اشتباهاتم بودی …

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

تو همیشه میگفتی :
من یه تار موی تو را به هیچکس نمیدهم !
اینقدر تارهای موی من را به این و آن دادی تا کچل شدم !
حالا برو دست از سر کچلم بردار …

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

بعضیها یار نیستن بارن !!!
وقتی که میرن آدم احساس میکنه سبک شده !

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

این روزها اگه کسی گفت : “من عاشقتم” … بپرس : تا ساعت چند ؟

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

اگه تو روت خندیدم به خاطر این بود که نخواستم تو روت بالا بیارم ، اینو بفهم !!!

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

سقوط ؛ تاوان پریدن با بعضی هاست … !!!

♣ اس ام اس برای کسانی که خودشونو میگیرن ♣

به جای پاک کردن اشک هایتان آن هایی که باعث گریه تان می شوند را پاک کنید !

جدیدترین مطالب