استاتوس های تبریک روز معلم (114)

استاتوس های تبریک روز معلم (114)

نقش معلم در دلهاست و دیگری جای او را نمی گیرد،
آن که دلها به عشق او زنده است، در دل عاشقان نمی میرد.
عزیزم روز ۱۲ اردیبهشت روز معلم مبارک

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

معلم خوبم روزنه های روشنی که توی ذهنم باز کردی
هنوز دنبال نور میگردد…روزت مبارک

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

معلم هدفت عشق است و ایثار / هزاران خفته از عشق تو بیدار
روزت مبارک

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

بهتر از هزار روز سخت کوشی و مطالعه
یک روز بودن با یک معلم بزرگ است
معلم ، روزت مبارک

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

 بهترین معلمان با قلبشان آموزش میدهند ، نه با کتاب
تقدیم به قلب پر مهر شما
روزتان مبارک

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

معلم گرامی از تو تشکر میکنم برای هدایت ما
و از اینکه بهترین راه را برای ساختن امروزمان نشان دادی
تویی که ما را از “هیچ” به “همه چیز” رساندی
شاگرد کوچک شما

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

بهتر از هزار روز سخت کوشی و مطالعه
یک روز بودن با یک معلم بزرگ است
معلم ، روزت مبارک

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

معلم عزیز
از شما ممنونم
چون از ما چیزی ساختید که امروز هستیم
شاگرد و دست بوس شما

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیست
بلکه راهی را نشان خواهد داد
که دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشد
روز معلم مبارک

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

یاد و خاطره قافله سالار معلمان شهید
فیلسوف فرزانه آیت الله مرتضی مطهری (ره) و روز معلم گرامی و جاودانه باد

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

عارفان علـم عاشـق می شوند / بهـترین مردم معلـم می شـوند
عشق با دانش متمم می شود / هر که عاشق شد معلم می شود
روز معلم مبارک باد

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت .
خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود .
دانای عشق روزت مبارک

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت ، نه اندیشه ها را . . .

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

اگر کسی بتواند معلم خوبی باشد ، خیانت کرده است اگر به کار خوب دیگری بپردازد . چرا که معلمی مقام پیغمبری و تعلیم مقام خدایی است .
معلم شهید ، دکتر شریعتی

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

یادمه روز معلم در روی تخته سیاه کلاس نوشته بود:
معلم مانند شمعی است که می سوزد و دود میکنه

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

معلم اضیظم
عذ اینکه به من خاندن و نوشطن عاموخطی حذار بار اضط ممنونم !

•.•.•.•.•.•.اس ام اس روز معلم.•.•.•.•.•.•.•

تو ستاره پردازی ستاره هارا نقش میبندی جلا میدهی
و در آسمان زندگی رها میکنی
و من ستاره ی کم سوی دست نشانده ی تو ام ای معلم
مرا روشن ترین ستاره ی عالم کن

 

 

 

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب