لاغری

لاغری

hpv

hpv

زیباترین خانه های کوهستانی ساخته شده در دل سنگ

زیباترین خانه های کوهستانی ساخته شده در دل سنگ

در برخی مناطق سنگی دنیا مردم اقدام به ساخت خانه هایی در دل سنگ می کنند و در ادامه سماتک تصاویری از زیباترین خانه های کوهستانی ساخته شده در دل سنگ را برایتان تهیه و گردآوری کرده است.

 

خانه های ساخته شده بدون استفاده از مواد ساختمانی اما بسیار مستحکم ساخته شده است. به گزارش سماتک تصاویر زیر روایت خانه هایی است که به عنوان مهمترین جاذبه گردشگری در ارتفاعات پرتغال برغای جهانگردان شناخته شده است.

 

ساکنین این مناطق از سال 1997 ساختن خانه های گرانیتی را آغاز کده اند و هر خانه به مدت 2 سال زمان صرف می کند.

زیباترین خانه های کوهستانی ساخته شده در دل سنگ

خانه سنگی

زیباترین خانه های کوهستانی ساخته شده در دل سنگ

بهترین خانه ها در دل سنگ

زیباترین خانه های کوهستانی ساخته شده در دل سنگ

ساخت خانه های مسکونی با سنگ های کوهستانی

زیباترین خانه های کوهستانی ساخته شده در دل سنگ

دیدنی ترین خانه های جهان

زیباترین خانه های کوهستانی ساخته شده در دل سنگ

ساخت خانه سنگی در کوهستان

زیباترین خانه های کوهستانی ساخته شده در دل سنگ

خانه ای در دل سنگ

زیباترین خانه های کوهستانی ساخته شده در دل سنگ

خانه کوهستانی

زیباترین خانه های کوهستانی ساخته شده در دل سنگ

خانه سنگی در پرتغال

زیباترین خانه های کوهستانی ساخته شده در دل سنگ

زیباترین کوه های سنگی جهان

زیباترین خانه های کوهستانی ساخته شده در دل سنگ

جدیدترین مطالب