دختر 11 ساله چینی بال دارد

دختر 11 ساله چینی بال دارد

دختر 11 ساله چینی بال دارد. این دختر از زمان بدو تولد به طور مادرزادی بال داشته است. رن شین دختر 11 ساله چینی که سالها با یک دست سوم اضافه در کمر خود زندگی کرد. این کودک در چهار مرحله مورد مداوا قرار گرفت که بهبودی کامل را بدست آورد.

دختر 11 ساله چینی بال دارد

پزشکان می گویند این دختر، نمونه نادری در علم پزشکی می باشد و علت آنرا وجود یک انگل رشد یافته در رحم مادر می دانند. مردم بسیاری خواستار دیدن، رن شین ( فرشته ای با بال ) بودند این دختر تحت عمل جراحی پیچیده ای که بسیار مهم ( زندگی یا مرگ ) دختر بود.

دختر 11 ساله چینی بال دارد

جدیدترین مطالب