تزیین اسکناس عید نوروز | آموزش تزیین اسکناس برای عیدی دادن

تزیین اسکناس عید نوروز | آموزش تزیین اسکناس برای عیدی دادن

تزیین اسکناس عید نوروز

تزیین اسکناس برای عید نوروز بسیار مهم است. شما می توانید به روشهای مختلف تزیین اسکناس عید نوروز را انجام دهید اما مهمتر از همه چیز زیبا بودن اسکناس ها برای عیدی دادن است. آموزش تزیین اسکناس برای عیدی دادن در عید نوروز را به صورت تصویری در این شماره بیان خواهیم کرد.

 

تزیین اسکناس عید نوروز اسکناس هایی که می‌خواهید عیدی بدهید را می‌توانید به شکل های زیبا در آورید. در اینجا روش تزیین اسکناس عید نوروز به شکل ستاره، گل و پروانه با روش های ساده تزیین اسکناس عید نوروز یاد داده شده است.

 

هر سال با فرا رسیدن عید نوروز، یکی از لذت های شیرین برای بچه ها عیدی گرفتن است. یکی از مرسوم‌ترین نوع عیدی های نوروز، پول است. اگر بتوانید تزیین اسکناس عید نوروز را به زیبایی درست کنید عید برای کودکان نیز بسیار هیجان انگیزتر می‌شود. اکنون سماتک به شما می آموزد که چگونه با چند ترفند و روش تزیین اسکناس عیدی بچه ها را برای عید نوروز انجام دهید.

 

وسایل مورد نیاز تزیین اسکناس عید نوروز

تعدادی اسکناس نو

نخ

مداد یا میله‌های رنگی

چسب نواری

 

تزیین اسکناس عید نوروز به شکل ستاره

۱- اسکناس را بردارید و مانند تصویر، گوشه های آن را تا بزنید تا به شکل هندسی مستطیل با دو گوشه مثلث تبدیل شود.

 

 تزیین اسکناس عید نوروز | آموزش تزیین اسکناس برای عیدی دادن

مانند تصویر گوشه های اسکناس را تا بزنید تا به شکل هندسی مستطیل با دو گوشه مثلث تبدیل شود

 

۲- برای سه اسکناس مرحله یک را تکرار کنید. سپس سه اسکناس تا خورده را در کنار هم گذاشته و مانند تصویر از وسط اسکناس را با نخ ببندید.

 

 تزیین اسکناس عید نوروز | آموزش تزیین اسکناس برای عیدی دادن

سه اسکناس تا خورده را در کنار هم مانند تصویر از وسط شان با نخ ببندید

 

۳- اسکناس باید به شکل گل شش پر در بیاید، پس با دقت برگ های گل اسکناس ها را مانند تصویر جدا سازی نموده و در کنار هم منظم کنید.

 

 تزیین اسکناس عید نوروز | آموزش تزیین اسکناس برای عیدی دادن

اسکناس باید به شکل گل شش پر در بیاید

 

۴- گل های شش پر اسکناس عید نوروز را با نخ به سر یک مداد یا میله خوش رنگ پلاستیکی وصل کنید.

 

 تزیین اسکناس عید نوروز | آموزش تزیین اسکناس برای عیدی دادن

گل های شش پر اسکناس عید نوروز را با نخ به سر یک مداد یا میله خوش رنگ پلاستیکی وصل کنید

 

۵- توجه داشته باشید اگر تزیین اسکناس عید نوروز را پهن تر تا بزنید، شکل گل شما مانند تصویر زیر تغییر می کند.

 

تزیین اسکناس عید نوروز به شکل گل صد برگ

۱- اسکناس را بردارید و به حالت پلیسه آن را تا بزنید. اندازه هر قسمت نباید بیشتر از 4 میلی متر باشد. دو اسکناس عید نوروز را به این شکل تا بزنید.

 

 تزیین اسکناس عید نوروز | آموزش تزیین اسکناس برای عیدی دادن

اسکناس عید نوروز را بردارید و به حالت پلیسه آن را تا بزنید

 

۲- اسکناس های عید نوروز تا شده را در کنار هم قرار دهید، آن ها را مانند تصویر از وسط تا بزنید و با نخ به هم وصل کنید.

 

 تزیین اسکناس عید نوروز | آموزش تزیین اسکناس برای عیدی دادن

اسکناس عید نوروز را مانند تصویر از وسط تا بزنید و با نخ به هم وصل کنید

 

۳- پلیسه های گل اسکناس عید نوروز را از هم بازکنید و انتهای دوسر اسکناس ها را مانند تصویر با چسب به هم بچسبانید. سپس میله رنگی خود را بردارید و گل اسکناس را روی آن نصب کنید.

 

 تزیین اسکناس عید نوروز | آموزش تزیین اسکناس برای عیدی دادن

پلیسه های گل اسکناس را از هم بازکنید و انتهای دوسر اسکناس ها را به هم بچسبانید

 

۴- می توانید با این روش چند گل درست کنید و در گلدان بگذارید و موقع عیدی دادن به مهمان های نوروزی، گل اسکناس عید نوروز بدهید.

 

 تزیین اسکناس عید نوروز | آموزش تزیین اسکناس برای عیدی دادن

تزیین اسکناس برای عید نوروز

 

در این بخش روشهای تزیین اسکناس عید نوروز را یاد گرفتید. تصاویر آموزش تزیین اسکناس برای عیدی دادن را می توانید برای دوستان تان بفرستید تا انها هم بتوانند تزیین اسکناس عید نوروز را به خوبی انجام دهند/.

جدیدترین مطالب