لاغری

لاغری

hpv

hpv

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

جدیدترین عکسهای عاشقانه و نوشته های رمانتیک

عاشق ک باشی…
دیگر خودت نیستی…
چشمهایت…
دستهایت…
بوسه هایت…
همه و همه غرق در معشوق میشوند…
عاشق که باشی…
هیچ فرمولی تو را حل نمیکند…
با هیچ منطقی درک نمیشوی…
عاشق که باشی…
کار تمام است…….

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

عکس عاشقانه

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

عکس نوشته عاشقانه

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

عکس جدید عاشقانه

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

عکس رمانتیک

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

عکس نوشته های پر احساس

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

برای تو هیچ پیامی ندارم

دلتنگیم نه در کلامی میگنجد،

نه در پیامی!

اینجا زنی در انتظارت نیست ؛

هیاهوی نبودنت از من مرد ساخت…

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

جدیدترین عکس های عاشقانه

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

عکس عاشقانه2016

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

عکس عاشقانه دونفره

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

عکس های لاو

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

وای که چه پر درداست دلم امشب
روحم گرفتار غم است امشب
اسیر نفس خود هستم
عریب و بی کس و تنهایم امشب
عذابی دارد این قلبم
خدارامونسی میخواهم امشب
الهی یارب ای پروردگارم
کحایی تمنا میکنم امشب
رهایم کن ازین درد و مشقت
ک وجدانم عجب عذابی دارد امشب
این شعرو وقتی بچه بودم سرودم….
الان دلم گرفته چ بده بغض ….:(

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

جدیدترین تصاویر عاشقانه با متن رمانتیک

جدیدترین مطالب