عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس پروفایل برای شام غریبان مخصوص صفحه های شخصی در شبکه های اجتماعی است که می توانید از مشاهده این عکس نوشته های شام غریبان امام حسین علیه السلام این شب عزیز را بیشتر درک کنید در ادامه مجموعه زیباترین عکس پروفایل برای شام غریبان حسین ع تهیه و گردآوری شده است.

♦ ♦ ♦

عکس پروفایل برای شام غریبان

عزا عزای حسین بی سر است

عزا عزای شهید مادر است

عزای شاه بریده حنجر است

حسین زهرا شهید خنجر است

هوای دل در غمش مکدر است

غم عزیز دل پیمبر است

عزا عزای حسین بی سر است

عزا عزای شهید مادر است

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس نوشته های شام غریبان

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس شام غریبان برای پروفایل

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

تصاویر شام غریبان برای پروفایل

عزا عزای امیر لشکر است

عزای عباس یل دلاور است

غم ابالفضل یل دلاور است

لوای ماتم به دوش خواهر است

شکسته دل در غم برادر است

عزای عباس امیر لشکر است

عزا عزای حسین بی سر است

عزا عزای شهید مادر است

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

تصاویر شام غریبان برای پروفایل

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس فانتزی شام غریبان

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

فلسفه شام غریبان

عزا عزای علی اکبر است

عزای شبه رخ پیامبر است

خزان به باغ و بهار حیدر است

دو دست ماتم به سینه و سر است

لباس اندوه همیشه در بر است

جهان سیه پوش برای اکبر است

عزا عزای حسین بی سر است

عزا عزای شهید مادر است

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس نوشته در مورد شام غریبان

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس نوشته مخصوص شام غریبان

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عزا عزای علی اصغر است

عزای طفل شهید پرپر است

عزای قاسم جوان پرپر است

عزای عون و عزای جعفر است

غم حبیب آن یل مظاهر است

دل صغیران به یاد اصغر است

عزا عزای حسین بی سر است

عزا عزای شهید مادر است

 عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس پروفایل برای شام غریبان

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس پروفایل برای شام غریبان

سری بر سر نیزه شده ماه مسیری

امان از دل زینب ، رود شام اسیری

دَود پای پیاده ، به دنبال صغیری

امان از دل زینب ، رود شام اسیری

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس نوشته شام غریبان مخصوص پروفایل

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس نوشته غمگین شام غریبان

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس شام غریبان کربلا

امان از دل زینب فغان از دل زینب

که خون شد دل زینب عزا حاصل زینب

چه بی تاب و شکسته ، غم قافله دارد

دلش با سر بر نی ، کمی فاصله دارد

به راه غم و غربت ، روان است و پریشان

سپاه صف بیداد ، چقد حرمله دارد

گل باور زینب ، به سرنیزه نشسته

غم تلخ جدایی ، کمر را بشکسته

به آوای غریبی ، در این دشت شقاوت

رَود با دل خونین ، دو پا و تن خسته

سری بر سر نیزه شده ماه مسیری

امان از دل زینب ، رود شام اسیری

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس شام غریبان امام حسین

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس شمع شام غریبان برای پروفایل

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس نوشته شام غریبان جدید

مسیر غم و اندوه ، نگاه کینه توزان

به سرنیزه نشسته ، قمرهای فروزان

خدایا چه بگوید ؟ به طفلان برادر

عطش رفته ز لبها ، ولی دل شده سوزان

به شلاق ستمگر ، گَل چهره کبود است

چه اشکی به رخ است و ، چه آهی به شهود است

نمانده به تن زار ، توانی که ببیند

به خاکستر خولی ، سری رو به صعود است

سری بر سر نیزه شده ماه مسیری

امان از دل زینب ، رود شام اسیری

 عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس شام غریبان حسین امشب است

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس های پروفایل شام غریبان

امان از دل زینب فغان از دل زینب

که خون شد دل زینب عزا حاصل زینب

عجب دوره سختی ، که یا بیعت و شمشیر

چه ایام عذابی ، گل حنجره شد تیر

جدا از غم دل ها ، مسیر عطش و خون

غم عابد و زینب ، دو پاهای به زنجیر

دو چشمان رقیه ، چو باران بهاری

همه قوّت جانش ، به مژگان شده جاری

در این راه اسارت ، چه آمد به سر او

که بر مُردن و رفتن ، کند لحظه شماری

سری بر سر نیزه شده ماه مسیری

امان از دل زینب ، رود شام اسیری

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس و متن برای شام غریبان

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس پروفایل ویژه شام غریبان

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس نوشته شام غریبان حسینی

گهی قاری قرآن ، گهی محو صغیران

کند پایة ظلمت ، به این واقعه ویران

بخوان سوره یاسین ، تسلای سکینه

شوی از سر نیزه ، مدد خواه اسیران

نِی و دیده زینب ، چه تصویر حزینی

یکی حال اسیری ، یکی نیزه نشینی

دل سروری از این ، بیان سوزد و نالد

که با چشمه خونین ، چه در آینه بینی

سری بر سر نیزه شده ماه مسیری

امان از دل زینب ، رود شام اسیری

 عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس نوشته شب شام غریبان

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس نوشته شام غریبان عاشورا

شام غریبان

شام غریبان اشک یتیمان وای خدا رحم نماید به اسیران
دشت و بیابان خار مغیلان وای خدا رحم نماید به اسیران
آتش سوزان دست یزیدان وای خدا رحم نماید به اسیران
دشت و بیابان خار مغیلان وای خدا رحم نماید به اسیران

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس نوشته شام غریبان عاشورا

سخت است با یتیمی درد اسیری
شام غریبان شود موسم پیری

شام غریبانِ حسین خسروِ بی لشکر است
جسم عزیزان به سرِ خاک بلا پرپر است
هر طرفی غنچة نازی شده در غم فرو
خون به دلِ زینبِ غمدیدة غمپرور است

سیلی و شلاقِ جفا می رسد از نا کسان
خیمه نمانده که شود مأمن بی مونسان
اشک عزا خونِ جگر رنگ کبودی به رُخ
عمه برس دادِ دلِ خستة این نو رسان

دشت و بیابان خار مغیلان وای خدا رحم نماید به اسیران
شام غریبان اشک یتیمان وای خدا رحم نماید به اسیران

عکس نوشته غمگین شام غریبان

سخت است با یتیمی درد اسیری
شام غریبان شود موسم پیری

خندة شمرانه رسد در دلِ صحرا به گوش
سیلی او می بَرَد از جان یتیمانه هوش
طفلک معصومِ لب عطشان که ندارد پدر
تاب ندارد که خورَد ضربة شلاق به دوش

شام غریبان و سیاهی که رسد در نظر
لشکر کوفه شده مشغول دف و سیم و زر
گریه شده همدم طفلان یتیم حرم
وای چگونه کند از این همه غمها گذر

شمر فراوان حرمله خندان وای خدا رحم نماید به اسیران
شام غریبان اشک یتیمان وای خدا رحم نماید به اسیران

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس پروفایل شام غریبان

سخت است با یتیمی درد اسیری
شام غریبان شود موسم پیری

تاب و توان برده عزا از تن بی یاوران
دل شده محزونِ غم ِ جملة نام آوران
رحم و مروّت که به دل های چنان سنگ نیست
آه ز سنگینیِ قلب و دلِ بی باوران

آینة دل شده زین جور و جفا رنگ غم
می رسد از هر طرفی بر سر گُل سنگ غم
حضرت صدّیقة صغری ، شهِ صبر و عزا
یک تنه آورده سپاهِ دلِ خود جنگ غم

عمة نالان کودک گریان وای خدا رحم نماید به اسیران
شام غریبان اشک یتیمان وای خدا رحم نماید به اسیران

عکس پروفایل برای شام غریبان + عکس نوشته های شام غریبان امام حسین

عکس پروفایل برای شام غریبان

سخت است با یتیمی درد اسیری
شام غریبان شود موسم پیری

اشک یتیمی چکد از چشم سکینه به خون
آه رقیه شکند از دلِ نسوان ستون
زینب غمدیده بیا وقت یتیم داری است
درد اسیری شده بر سوز یتیمی فزون

هرچه به سختی گذرد ثانیه اش زود نیست
بی پدران را که به جز قلب غم اندود نیست
سروری از سوز یتیمانِ حسین نوحه گو
بی خبران جز ره اولاد علی ، سود نیست

آتش سوزان دست یزیدان وای خدا رحم نماید به اسیران
شام غریبان اشک یتیمان وای خدا رحم نماید به اسیران

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب