تعبیر خواب توالت و مدفوع – توالت عمومی کثیف – توالت های زیاد

تعبیر خواب توالت و مدفوع – توالت عمومی کثیف – توالت های زیاد

تعبیر خواب توالت و مدفوع از دیدگاه بزرگترین معبران علم تعبیر خواب در ادامه تهیه و گردآوری شده است تعبیر خواب توالت های زیاد و همچنین تعبیر خواب توالت عمومی کثیف و تعبیر خواب توالت بدون دیوار در این نوشتار از سایت سماتک بخوانید.

 

تعبیر خواب توالت و مدفوع

تعبیر خواب توالت و مدفوع چیست؟ در حالت کلی دیدن توالت و مدفوع در خواب نشان دهنده تمایل و رغبت شدید به مال اندوزی و حرص برای جمع آوری پول و ثروت است و نیز نشان می دهد که سودی غیرمنتظره به شما خواهد رسید. این سود می تواند با پول بسیار زیادی که به شما می رسد در ارتباط باشد.

اگر در خواب ببینید که به توالت میروید تا در آن جا ادرار یا مدفوع کنید، تعبیر آن است که شما باید از احساسات خود رها شوید و با آن ها خداحافظی کنید. به گفته معبران غربی دیدن مکانی بمانند توالت که محلی برای دفع ادرار و مدفوع انسان است در خواب بیانگر نیازهای اساسی فرد بیننده خواب است. این نیازها ممکن است وجود داشته باشند و یا شما در آینده با آن‌ها مواجه شوید. دیدن خواب توالت و مدفوع در خواب نشانه این است که بایستی احساسات ناخوشایند و قدیمی خود را کنار گذارید همانگونه که در دستشویی به ادرار اجازه خارج شدن از بدن خود را می‌دهید.

تعبیر خواب توالت و مدفوع - توالت عمومی کثیف - توالت های زیاد

تعبیر خواب توالت عمومی کثیف

تعبیر خواب توالت عمومی کثیف چیست؟ برخی از معبران و کارشناسان خواب شناسی معتقدند که دیدن توالت عمومی کثیف در خواب نشان از نگرانی های فرد خواب بیننده دارد و اینکه در اطرافش پول و مال هایی وجود دارد که منبع درست و سالم و مشخصی ندارد و هر لحظه ممکن از آسیب و گزندی به واسطه آن کارها به وی وارد سود. عده ای هم معتقدند که تعبیر خواب توالت عمومی کثیف نشان از پول و گرایش به پوچ گرایی شدید دارد. چنان چه ببینی چاه توالت عمومی کثیف است و به هر دلیلی خراب شده است و از آن آب و مواد آلوده به بیرون منتشر شده به این نشانه است که یکی از دوستان و یا اطرافیانت باعث ناراحتی و زیان تو خواهد شد در بعضی موارد تعبیر خواب توالت عمومی کثیف کینه به دل گرفتن انتقام گرفتن و زیاد شدن شدت خشم و عصبانیت است اگر دیدی چاه توالت منزل خودت پر شده به این دلیل است که یکی از اعضای خانواده ی شما دچار اشتباه و ضرر می شود .

تعبیر خواب توالت و مدفوع - توالت عمومی کثیف - توالت های زیاد

تعبیر خواب توالت پر از مدفوع

تعبیر خواب دیدن توالت پر از مدفوع در خواب چیست؟ دیدن توالت پر از مدفوع و توالتی که در آن ادرار و مدفوع بالا زده است در خواب تعبیر آن است که شما در شرایطی قرار دارید که باید به دلیل نیازهای شخصی خودتان روی پای خودتان بایستید. دیدن توالت پر از مدفوع و مملو از ادرار در خواب به این معناست که شما باید با تمامی مشکلات و سختی های زندگی واقعی خود خداحافظی کنید و به آن ها اجازه دهید از زندگی شما خارج شوند. بعلاوه تعبیر خواب توالت پر از مدفوع نشان دهنده احساسات سرکوب شده شما است. دیدن توالت پر از مدفوع در خواب نشان دهنده آن است که شما به نوعی آزادی و پاکسازی عاطفی نیاز دارید. آیا از یکی از نزدیکان خود عصبانی و خشمگین هستید؟ معمولا در چنین مواقعی احتمال دیدن خواب توالت پر از مدفوع و ادرار چند برابر می شود. دکتر علی مدنی مفسر ایرانی میگویند تعبیر خواب توالت پر از مدفوع بر چند نشانه است اول آینده ای سردرگم و نامشخص (بی هدفی در زندگی) دوم وارد شدن غم و غصه در زندگی سوم سلامتی و نیرو چهارم کاری پر درآمد پنجم مکر و حیله ی زنان بدکاره ،که در این مطلب به بررسی هر یکی از موارد ذکر شده در بالا خواهیم پرداخت ، اگر ببینی چاه توالت دیگران پر از مدفوع شده است در کاری که شروع کرده ای با شکست و ناکامی مواجه خواهی شد و یا گرفتاری و ناراحتی پیش رو خواهی داشت اگر ببینی چاه منزلی که متعلق به فرد مرده ای است گرفته و یا بالا آمده است و پر از مدفوع است به این نشانه است که اموال خود را از دست خواهید داد و برای مدتی در فقر و تنگدستی به زندگی ادامه خواهی دارد دیدن خواب توالت پر از مدفوع برای زنان باردار به نشانه شانس و خوشبختی است و بطور کلی معنی معکوس دارد .

تعبیر خواب توالت و مدفوع - توالت عمومی کثیف - توالت های زیاد

تعبیر خواب توالت بدون دیوار

تعبیر خواب توالت بدون دیوار در خواب چیست؟ خواب دیدم که در حال مدفوع کردن هستم و فردی ناشناس من رو دید و من سعی می کردن با آب آثارش رو تمیز بکنم.در ضمن معمولا خواب می بینم که در مکانی هستم که تعداد زیادی توالت بدون دیوار هست که معمولا دیوار ندارند و اکثرا هم کثیف هستند و زمانی که من مشغول مدفوع کردن می شم یکی من رو می بیند.

 

تعبیر دیدن توالت بدون دیوار در خواب

خودتان را از تحت تاثیر دیگران بودن رهایی بخشید. در روانشناسی اصطلاحی داریم به نام شرطی شدن. منظور از آن افرادی هستند که نه بنا به اهداف خودشان که در راستای تامین نظر دیگران رفتار می کنند. فرد تلاش می کند، یا مودب می نشیند تا دیگران بگویند او فرد پرتلاش یا مودبی است. سررشته زندگی چنین فردی به جای این که در دست خود او باشد، در دست دیگران است و طبعا، زندگی او آکنده از چالش و استرس شدید برای حفظ نگاه مثبت دیگران بوده و فرد شخصیتی متزلزل و نابسامان دارد. در زندگی بیاموزید، اعتماد به نفس داشته باشید و کارها را بر معیار خردتان سبک و سنگین کنید، نه ترازوی نگاه دیگران.
در حقیقت، دو نمادی که زیاد در خواب ها دیده می شوند حمام و دستشویی است. تفاوت این دو در چیست؟ حمام، دوش گرفتن و خود را شستن اشاره به ایده ها یا فرضیاتی دارند که ذهن ما را به خود مشغول کرده اند؛ اما، توالت اشاره به ایده هایی دارد که غرایز و احساسات ما را به شدت درگیر ساخته و شکل «عصبیت» یافته اند، به گونه ای که رها شدن از آن ها کار بسیار دشواری است. حتی می شود گفت برای فرد باورمند، نشان دادن این که فلان باورش خطاست نیز کار بغایت دشواری است، چه برسد به این که بخواهد آن عادت را کنار گذاشته و تغییر دهد.
به هر ترتیب، نمادهای اصلی خوابهای شما، توالت های بدون دیوار، مدفوع و دیده شدن است. این سه نماد فردی را نشان می دهند که به شدت تحت تاثیر طرز تلقی دیگران از رفتار خود است. یعنی برایش بسیار مهم است دیگران چگونه درباره اش فکر می کنند و چه نظری دارند.
دوست خوبم، خودتان باشید. سرچشمه آرامش درون ما قرار دارد. اگر نپذیرید که انسان جائز الخطاست و همه اشتباه می کنند، اگر نپذیرید که این خودتان هستید که باید به کارتان باور داشته باشید، رشته های اعتماد به نفستان از هم گسیخته شده و همانند کاهی که گرفتار نوسان هواست، اختیار واقعی زندگی تان را از دست می دهید.

 

تعبیر خواب شستن مدفوع در توالت

تعبیر خواب شستن مدفوع در توالت میتواند نشانه بسیار خوبی از توانمندی های صاحب خواب باشد و به عبارت دیگر توانایی و قدرت عمل بیننده خواب را نشان می دهد. و متخصصان خواب معتقدند دیدن خواب شستن مدفوع در توالت نشان از تحقق آرزوهای فرد خواب بیننده دارد که بسیار شادمانی میکند و خوشحالی خود را به دیگران نیز نشان می دهد.

تعبیر خواب توالت و مدفوع - توالت عمومی کثیف - توالت های زیاد

تعبیر خواب توالت های زیاد

دیدن کاسه توالت های زیاد در خواب نشان دهنده نفس(ایگو) و غرور آسیب دیده و خدشه دار شده شما است. شما بر این باور هستید که می توانید هر چیزی را در اختیار داشته باشید اما برخی اوقات اوضاع زندگی آنطور که ما می خواهیم پیش نمی رود. در سال 1932 مقاله ای معنوی و جذاب با موضوع تعبیر خواب توالت های زیاد در لندن پرس منتشر شد و در آن آمده بود که دیدن توالت های زیاد در خواب نشان دهنده آن است که شما باید ایگوی خود را رها کنید و حرکت یا اقدام بعدی خود را انتخاب کنید. تعبیر خواب توالت های زیاد اغلب زمانی رخ می دهد که ما در شرایطی قرار می گیریم که باید به حل مشکلاتی در روابط خود با دیگران بپردازیم.

 

دیدن ردیفی از کاسه توالت های زیاد در خواب نشان دهنده آن است که احتمالا مشکلاتی بین خواب بیننده و فردی از جنس مخالف او به وجود می آید. بسیاری از متخصصان خواب و رویا بر این باور هستند که دیدن کاسه توالت شکسته و خراب نشان دهنده این است که فرد خواب بیننده یک نگرانی بزرگ در ناخودآگاه خود دارد و همین امر باعث میشود که در بلا و سختی بیفتد و گزندی از جامعه و اطرافیان یا مادی یا معنوی به او برسد.

 

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

کاسه توالت می‌تواند به اندوخته‌های مالی خواب بین مربوط باشد
اگر کاسه توالت پر شده بود از نجاسات اندوخته‌های مالی خواب بین زیاد می‌باشد
اگرمستراح کاسه توالت نداشت و یا خراب بود یعنی شخص خواب بین نمی‌داند چگونه دارایی‌هایش را نگهداری کند و آنها را خرج می‌کند
اگر کاسه توالت تمیز وپاکیزه بود شخص اندوخته‌های مالی ندارد.

تعبیر خواب توالت و مدفوع - توالت عمومی کثیف - توالت های زیاد

تعبير خواب مدفوع كردن در توالت

تعبير خواب مدفوع كردن در توالت چیست؟ اگر در خواب خود را ببینید که در حال مدفوع كردن در توالت هستید، این خواب مدفوع كردن در توالت نمادی از احساساتی است که اخیرا آن ها را انکار کرده و نادیده گرفته اید. بعلاوه تعبیر خواب مدفوع كردن در توالت خبر می دهد که شما زندگی خود را بطور کامل تحت کنترل خود قرار می دهید. این وضعیت اگرچه خوب و پسندیده است اما می تواند مانع از لمس زیبایی نهفته در اتفاقات و ماجراهای اتفاقی و خودبخودی باشد. محمد بن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینید که در توالت ادرار و مدفوع می‌کنید غرق در جمع کردن مال و ثروت خواهید گردید.

 

شما به خودتان اجازه نمی دهید که خودِ واقعی تان را ابراز کنید و به این ترتیب این تصور را برای دیگران به وجود می آورید که چهره واقعی خود را پشت نقابی پنهان کرده اید و خودتان نیز بر این باور هستید که این نقاب از شما در برابر نیات و مقاصد پلید و شوم دیگران محافظت می کند. شما تلاش می کنید تا تمامی قلمروهای خود را در هر جنبه ای از زندگی تان مشخص کنید. با این وجود، به زودی با مشکلاتی در زندگی شخصی خود روبرو می شوید. یک نفر به شما ثابت می کند که شما نمی توانید همیشه آنچه می خواهید را به دست آورید.

تعبیر خواب توالت و مدفوع - توالت عمومی کثیف - توالت های زیاد

تعبیر خواب رفتن به توالت عمومی جنس مخالف

اگر در خواب ببینید که به توالت عمومی جنس مخالف وارد می شوید، این خواب نشان دهنده گذار و عبور کردن از محدودیت ها و مرزها در زندگی واقعی تان است. برخی افراد دیدن خواب رفتن به توالت جنس مخالف را نشانه قانون شکنی و عبور شما از خط و مرزها در برخی موقعیت ها و شرایط خاص می دانند. با این وجود، دیدن خواب ورود به توالت جنس مخالف همچنین نشان دهنده ورود شما به بخشی جدید و چالش برانگیز از زندگی خودتان یا دست یافتن به دستاوردی فراتر از حد تصورتان است.

 

تعبیر خواب توالت از دیدگاه امام جعفر صادق

دیدن توالت در خواب دلیل بر پنج وجه بود:

مال حرام.
عیش و زندگی دنیا.
خزینه (خزانه و انبار).
شروع در حرام.
زن خادمه و حرامخوار.

 

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی ببیند که توالت و دستشویی می‌سازد به جمع آوری مال دنیا می‌پردازد و از مال و اموال خود چیزی نخواهد بخشید. برخی دیگر از معبرین دیدن توالت در خواب را به زنی جادوگر تعبیر کرده‌اند که آن زن حرام خوار و بی دین می‌باشد.

برچسب‌ها: ,
جدیدترین مطالب