اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

آرزو می کنم

لحظه لحظه ی زندگیتون

قرین این پنج حرف ساده باشد

آرامش

اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

اس ام اس آرزو

یک نگاه خداوند کافی ست

برای گشوده شدن ِ

یک یک ِ درهای بسته ی زندگی مون…

آن نگاه و نظر ِ بلند را

برای شما آرزو می کنم

اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

پیامک آرزو

آرزو میڪنم

بهترین معـمارِ

زندگیتـان بـاشیـد

سـتونِ خانـه تان همـه

از؏شق و برڪت

ســقفِ خـانـه تـان بلـوری و شـفاف

فـضای خـانـه تـان

همیشـه پـُراز مـهر بـاد

اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

اس ام اس آرزوی موفقیت

زندگی کن ولبخند بزن

به خاطر آنهایی که ازنفست آرام میگیرند

و به امیدت زنده هستندوبا یادت خاطره میسازند

نمیدانم درزندگیت بهترین چگونه معنامیشود

من همان بهترین را برایت آرزو میکنم

اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

اس ام اس آرزو کردن

آرامش آسمان شب سهم قلبتان

و خداوند روشنى ِ بى خاموشِ

تمـام لحظه هايتــان باشد

در این ساعات پایانی شب

آرزو دارم…

“غیر از خدا محتاج کسی نشوید”

اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

اس ام اس آرزو کردن برای دوستان

آرزو میکنم

کناب های خوب بخوانی

آهنگ های خوب گوش کنی

عطر های خوب ببویی

با آدمهای خوب حرف بزنی

و فراموش نکنی

که هیچ وقت دیر نیست

بودن چیزی که دوست داری باشی!

اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

اس ام اس آرزوی سلامتی

از چیزهای کوچک زندگی لذت ببرید،

در غیر این صورت، یک روز بر می گردید

و می فهمید که اونها بزرگترین

داراییتون بودند.

روز خوبی رو براتون آرزو میکنم

اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

اس ام اس آرزوی خوشبختی

آرزو میکنم

زیبایی و وسعت آسمان

وقتی ماه و ستاره ها در آن

میدرخشند، از آن شما باشد…

اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

اس ام اس آرزوی خوب

آرزو می ڪنم …

هر آنچه در این لحظه ها

از دلتان می گذرد

به نسیم لطافتِ خداوند

بر شما روا گردد…

اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

اس ام اس آرزو برای دوستان

خدا تنها کسی ست که

وقتی همه رفتند میماند

وقتی همه پشت کردند

آغوش میگشاید

وقتی همه تنهايت گذاشتند

محرمت میشود

وقتی همه تنبیهت کردن

او میبخشد

خدا را برایت آرزو ميکنم

اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

اس ام اس آرزوهای خوب

امـروز خورشید که از میانه

درختان رخ می نمود،

آرزو کـردم

که طلوع خورشیـد،

غروب غم هایتان باشـد

و زندگیتان

سرشاراز

لحظه های روشن آسمانی

اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

اس ام اس آرزو کردن برای دوستان

یه روزایی هست؛

آدم اینقدر حالش خوبه

که هیچ اتفاقی نمیتونه

حال خوبشو خراب ڪنه !

از این روزا

واسه همتون آرزو میڪنم

حال دلتون خوب

روزتون عااااااالی

اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

اس ام اس آرزو برای دوست

صبح است

همه چیز رنگ و بوی

تازگی و طراوت میدهد،

آرزو میکنم وجودتان

پرشود از عطر و رنگ خدا،

و امروزتان آکنده از هر چه

زیباییست…

 

اس ام اس آرزوی موفقیت، خوشبختی و سلامتی

جدیدترین مطالب