تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان

تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان

تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان در پایین آورده شده است. در بعضی از کشورهای جهان مکان های بسیار زیبایی را به عنوان پیاده رو برای عابران پیاده اختصاص داده اند که واقعا دیدنی و عاشقانه تزیین شده اند. این پیاده روها بیشتر شبیه عکس هستند تا واقعیت.

تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان

والنسیا _ اسپانیا

تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان

لسووس _ یونان

تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان

پورتو آلگره _ برزیل

تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان

پورتو آلگره _ برزیل

تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان

جرِز _ اسپانیا

تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان

بُن _ آلمان

تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان

اسپلو _ ایتالیا

تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان

واشنگتن _ آمریکا

تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان

کولینان _ آفریقای جنوبی

تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان

استکهلم _ سوئد

تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان

تایوان

تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان

برایس بانس _ استرالیا

تصاویری از زیباترین پیاده روها در جهان

گرافتون _ استرالیا

جدیدترین مطالب