منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک

منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک

منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک سریال Walking Dead، یکی از سریال های روز آمریکاست که هنوز ساخت آن ادامه دارد.
این سریال بسیار پربیننده بوده و با استقبال خوبی مواجه شده است. طرفداران سریال برای شروع سری جدید آن روزشماری می کنند.
در زیر عکس های جالبی را از پشت صحنه این سریال می بینید:

منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک

اندرو لینکلن بازیگر نقش ریک، در نقش دریل و Norman Reedus
Chandler Riggs در نقش کارل

منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک

کارل و دریل در حال تمرین استفاده از اسلحه

منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک

چه کسی صحنه ای که کارل روی پشت بام پودینگ می خورد را به خاطر می آورد؟

منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک

منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک

بازیگر نقش کارل و بدلش

منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک

Greg Nicoter گریمور سریال که با یکی از زامبی هایی که دست کرده عکاسی می کنو

منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک

گریمور یکی از زامبی ها را بغل کرده است!

منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک

منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک

عکس دسته جمعی بازیگران

منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک

دریل، هرشل و ریک

منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک

منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک

منتخبی از عکس های پشت صحنه سریال مردگان متحرک

 

 

 

جدیدترین مطالب