حمام زایمان (زالون) چیست؟

حمام زایمان (زالون) چیست؟

یکی از آداب و رسوم پیشینیان حمام زایمان یا حمام زالون بوده است که در این مراسم زائو را به صورت دسته جمعی به حمام می بردند و پس از این مراسم به او خرما و مواد مقوی دیگر می دادند. هنوز هم در بین برخی از خانواده های سنتی این رسم وجود دارد. حمام زایمان یا حمام زالون یکی از رسوم در گذشته اصفهان بوده است .که در حمام عمومی محل برگزار می شده است . دلاک از حمام می آمد و بقچه حمام زائو را به حمام می برد.

 

بعد اقوام نزدیک به حمام می رفتند در سر بینه حمام استاد حمامی اسفند بر آتش می ریخت و شربت نارنج بین مهمانها توزیع می کرد و در حین این کار از مادر عروس و داماد پول و انعام می گرفت در سر حمام بعد از حمام معمولا هفت عدد خرما به زائو می دادند تا اولاد بعدی او پسر باشد همچنین هفت مغز درست می کردند که شامل مغز بادام ،پسته، گردو، فندق ،نخوچی، شاهدانه و شکر بود به زائو می دادند تا بخورد بعد از همان قاووت به مهمانها هم تعارف می کردند.

حمام زایمان (زالون) چیست؟

بعد اقوام نزدیک در همان روز برای صرف ولیمه به خانه دعوت می شدند و اگر فرزند پسر بود. پلو ماش می پختند و اگر دختر بود باید پلو و عدس تهیه کنند و همراه دیگر غذا ها بر سر سفره حاضر کنند.

جدیدترین مطالب