200 ضرب المثل به زبان ترکی استانبولی با ترجمه روان و معنی فارسی

200 ضرب المثل به زبان ترکی استانبولی با ترجمه روان و معنی فارسی

ضرب المثل ترکی در کشور ترکیه و شهرهای این کشور رواج دارد و ضرب المثل های ترکی استانبولی همانند ضرب المثل های فارسی بسیار زیبا و فلسفی بوده و اگر می خواهید از ضرب المثل ترکی استانبولی در حرف های روزمره تان استفاده کنید در ادامه سماتک مجموعه زیباترین ضرب المثل های ترکی استانبولی را تهیه و گردآوری کرده است.

ضرب المثل به زبان ترکی استانبولی

Gerçek dost kötü günde belli olur

دوستان واقعی در وقت تنگی شناخته می‌شوند.

ایت هورر کروان کئچر

جواب ابلهان خاموشی است

ضرب المثل ترکی در مورد پول

Kopegin duasi Kabul olsa idi, gokden kemik yagardi

اگر دعای سگ مورد قبول قرار می گرفت از آسمان باران استخوان می بارید.

در فارسی “به حرف گربه سیاه باران نمی آید”

ضرب المثل ترکی قشقایی

کور آلاهدان نه ایستر ، ایکی گوز بیری اگری بیری دوز.
کور از خدا چی میخواد دوتا چشم یکی کج یک سالم.

ضرب المثل به زبان ترکی استانبولی

Bickak yarasi gecer, del yarasi gecmez

زخم چاقو التیام می یابد اما زخم زبان همواره بدتر می شود

ضرب المثل ترکی در مورد دوستی

We will burn a blanket to kill a flea

ما یک پتو را به خاطر کشتن کک می سوزانیم.

قونشو قونشودان سحر اویانماغی اؤرگه نه ر
همسایه از همسایه، صبح بیدار شدن را یاد می‌گیرد.

There is not a single season without fruit

هیچ فصلی بدون میوه نیست.

ضرب المثل ترکی با کاربرد

Kind words will get a snake out of its hole

کلمات مهربانانه (نرم) مار را از سوراخش بیرون می کشد.

ضرب المثل ترکی استانبولی

اودا گلمیسن سویا ؟
به آتش آمده‌ای یا آب؟به جنگ آمدی یا صلح؟ آتش= جنگ، آب= صلح

ضرب المثل به زبان ترکی استانبولی

One who sows wind will reap hurricane

کسی که باد می کارد طوفان درو می کند.

اوزو به زکلی ، ایچی ته زکلی
صورت بزک شده، داخلش کود ،پِهِن

ضرب المثل ترکی آذری

Fish only come to their senses after they are caught in the net

ماهی ها تنها بعد از گیر افتادن در تور حواس شان جمع می شود.

ضرب المثل ترکی با معنی فارسی

ایشله ین دمیری، پاس باسماز

آهنی که کار کند زنگ نمی زند

ضرب المثل ترکی استانبولی

If you do not know what to say, say what your elders said

اگر نمی دانی چه چیزی بگویی حرف بزرگان را نقل قول کن.

ضرب المثل ترکی اردبیل

One eats while another watches — that is how revolutions are begun

یک نفر می خورد یک نفر نگاه می کند و اینگونه است که انقلاب ها شکل می گیرد.

ضرب المثل ترکی استانبولی

ایری اوتوراق دوز دانیشاق
کج بشین، راست صحبت کن.

ضرب المثل ترکی ایرانی

He who did not help building the minaret, thinks that it just grew out from the ground

کسی که در ساخت مناره کمک نکرده فکر می کند مناره از زمین سبز شده است.

ضرب المثل ترکی استانبولی

The house that receives no guests, never receives angels

خانه ای که هیچ مهمانی وارد آن نمی شود فرشته ای هم واردش نمی شود.

ضرب المثل به زبان ترکی استانبولی

ایتین ایاغیندان تیکان چیخاردیر
از پای سگ خار در می‌آورد.

ضرب المثل ترکی استانبولی به فارسی

A full pistol scares one person, an empty one scares forty people

هفت تیر پر یک نفر را می ترساند، یک هفت تیر خالی چهل نفر را.

آج قارین ، آجی آیران
شکم گرسنه، دوغ تلخ

ضرب المثل ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

An orphan cuts his own umbilical cord.

یتیم بند نافش را خودش قیچی می کند.

ضرب المثل ترکی استانبولی

Not every stone will hurt your head

هر سنگی به سرتان آسیب نمی زند.

ضرب المثل به زبان ترکی استانبولی

چالما قاپیمی ، چالار لار قاپینی

درم را نکوب، در تو را هم می کوبند

ضرب المثل ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

Don’t tell your secret to your friend, he will tell it to his friend

رازتان را به دوست خود نگویید چون او هم به دوست خودش خواهد گفت.

ضرب المثل به زبان ترکی استانبولی

چوخ یاشایان چوخ بیلمز، چو گزه ن چوخ بیلر

کسی که زیاد عمر کند زیاد نمیداند، کسی که زیاد سفر کند زیاد میداند

ضرب المثل ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

A satiated man doesn’t know what’s hunger, a healthy man doesn’t know what’s disease

انسان سیر گرسنگی را نمی شناسد و انسان سالم نمی داند بیماری چیست.

ضرب المثل ترکی استانبولی

Free vinegar is sweeter than honey

سرکه مفت از عسل شیرین تر است.

ضرب المثل ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

زیانئن یارسئندان قایئتماق قازانجدئر

ضرر را از هر کجا بگیری نفع است

ضرب المثل ترکی استانبولی

A gold sword opens an iron door

شمشیر طلا یک در آهنی را باز می کند.

ضرب المثل ترکی برای پروفایل

آغزیوا باخ تیکه توت

به اندازه دهانت لقمه بردار

ضرب المثل به زبان ترکی

In a village with too many roosters morning will come late

در روستایی که خروس های زیادی دارد صبح دیر شروع می شود!

Mountain won’t meet mountain, but man will meet man

کوه به کوه نمی رسه اما آدم به آدم می رسه

آلله بیر قاپینی باغلاسا، آیری قاپی آچار

خدا گر ز رحمت ببندد دری زرحمت گشاید در دیگری

ضرب المثل ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

The crow said: “Oh, my snow-white child”

کلاغ گفت:”اوه بچه سفید برفی ام!”

ضرب المثل به زبان ترکی

بیر تیکه نی بیلمه ین، مین تیکه نیده بیلمز

کسی یک خوبی را که در حقش شده نفهمد هزار خوبی دیگر را هم نخواهد فهمید

ضرب المثل ترکی با معنی

The liar’s house burned, but nobody believed it

خانه دروغگو سوخت اما هیچ کس باور نکرد!

ضرب المثلهای ترکیه ای

هر زادئن تزه سی، دوستون کوهنه سی

هر چیز تازه اش خوب است دوست کهنه اش

ضرب المثل ترکی برای پروفایل

Damlaya damlaya göl olur

قطره قطره دریاچه درست می شود.

معادل فارسی: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

ضرب المثل ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

هرکس ساغ اولسون اوزونه

هرکس باید به خود متکی باشد و از دیگران انتظار نداشته باشد

ضرب المثل ترکی استانبولی

If the wind does not blow, the leaves do not move

اگر باد نوزد برگ ها حرکت نمی کنند.

ضرب المثل ترکی بد

وارلی گئیه نده دییه رلر موبارکدیر ، یوخسول گئیه نده دییه رلر هاردان تاپدین ؟
شخص پولدار بپوشد ( می‌گویند) مبارک باشید، فقیر بپوشد ، از کجا ، آورده؟

ضرب المثل ترکی درباره ازدواج

If they say there is a wedding in the sky, women would try to put up a ladder

اگر بگویند جشن عروسی ای در آسمان برگزار می شود زن ها سعی می کنند با نردبان بالا بروند.

ضرب المثل ترکی همراه با معنی

هر نه اکیرسن، اونودا بیچیرسن

هرچه بکاری همان را درو میکنی

ضرب المثل ب زبان ترکی

Look at the mother before marrying the daughter

قبل از ازدواج با یک دختر مادرش را ببین.

معادل فارسی: مادر رو ببین، دختر رو بگیر.

ضرب المثل ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

وغدا بوغدادان بیته ر

گندم از گندم بروید جو از جو

ضرب المثل ترکی استانبولی

If you search for a faultless woman, you will remain a bachelor

اگر دنبال یک زن بی نقص بگردی همیشه عزب باقی می مانی.

ضرب المثل های مشترک فارسی و ترکی

آتاسئنا خئیئری اولمایان کیمه خئییری اولار؟

کسی که به پدرش خوبی نمیکند به چه کسی خوبی میکند

ضرب المثل به زبان ترکی

Not he who lived long knows, but he who traveled much knows

کسی که زیاد عمر کند چیز زیادی نمی داند بلکه کسی که زیاد مسافرت می کند خیلی چیزها می داند.

ضرب المثل ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

ایلان هر یئره ایری گدسه، اوز یوواسینا دوز گدر

مار هر کجا که کج بره، خونه خودش راست میره

Don’t tread on the tail of a sleeping snake

دم ماری که خوابیده را لگد نکن!

Those who conceal their grief find no remedy for it

کسی که غم خود را پنهان کند درمانی برایش پیدا نمی کند.

ضرب المثل ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

زحمت سیز بال دادانمازسان

نابرده رنج گنج میسر نمیشود

ضرب المثل های ترکی استانبولی

Iron that works does not rust

آهنی که استفاده شود زنگ نمی زند.

ضرب المثل ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

قورخان گوزه چوب دوشه ر

از هر چی بترسی، سرت میاد

ضرب المثل های ترکی استانبولی

A hungry hen sees herself in a wheat silo

مرغ گرسنه خودش را در سیلوی گندم می بیند.

ضرب المثل به زبان ترکی با معنی

ایش قالسا اوستونه قار یاغار

کار امروز را به فردا مسپار

ضرب المثل ترکی

The shoemaker’s child goes barefoot

بچه کفاش بدون کفش راه می رود.

ضرب المثل های زیبای ترکی با ترجمه فارسی

A son will learn from his father to make a living, a daughter will learn from her mother to cut clothes

پسر از پدرش ساختن یک زندگی را یاد می گیرد و دختر از مادرش خیاطی را.

بش بارماغ بشیده بیر اولماز

پنج انگشت برابر نیستند

ضرب المثل های ترکی استانبولی

A bird will not fly with one wing

پرنده با یک بال پرواز نخواهد کرد.

اوزو یئخئلان آغلاماز

خود کرده را تدبیر نیست

ضرب المثل ترکی

They put the nightingale into a golden cage, yet it still craved for its home

بلبل را در قفس طلایی هم که بگذارند هنوز آرزوی خانه اش را دارد.

Wormy beans will have blind buyers

لوبیاهای کرمو خریداران کور دارند.

ضرب المثل های زیبای ترکی با ترجمه فارسی

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

هیچ دودی از جایی که آتشی در آن جا روشن نیست بیرون نمی آید.

ضرب المثل های ترکی استانبولی

Who loves roses will endure the thorns

کسی که گل رز دوست دارد خار آن را هم تحمل می کند.

هرکیم ائششه ک اولدو سنده پالانی اول
هرکس الاغ شد، تو پالان.

ضرب المثل ترکی

Sutten agzi yanan , yogurdu ufleyerk yer.
کسی که زبونشو با شیر داغ سوزانده باشد، ماست را هم با احتیاط می خورد.
معادل فارسی : مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.

ضرب المثل های ترکی استانبولی

You harvest what you sow

تو چیزی که می کاری را برداشت می کنی.

ضرب المثل ترکی با معنی فارسی

No matter how far you have gone on the wrong road, turn back

مهم نیست چقدر در جاده اشتباه جلو رفته اید، از همان جا برگردید.

ضرب المثل های ترکی استانبولی

تولکویه دئدیلر هانی شاهدون دئدی قویروغوم.
«به روباهه گفتن شاهدت کیه؟ گفت: دمبم.»

ضرب المثل ترکی با معادل فارسی

Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır

صبر تلخ است اما میوه آن شیرین است.

ضرب المثل ترکی با حرف آ

آللاه‌دان اوزولمییه نه اؤلوم یوخدور.
«کسی(بیماری) که امیدش را از خدا قطع نکرده نمی‌میرد.»

آت آلمامیش آخیر چکیر.
«قبل از اینکه اسب را بخرد آخورش را می‌سازد.»

آتامین اؤلمه گیند‌ن قورخمیرام، قورخیرام عزرائیل قاپیمی تانییا.
«از مرگ پدرم نمی‌ترسم ‏‏،ترسم از این است که عزرائیل در خانه‌ام را بشناسد.»

آت آلماغا جاهال یوللا،قیز آلماغا قوجانی.
«جوان را برای خرید اسب بفرست و پیر را برای دختر(عروس).»

آتی آت ایله باغلاسان همرنگ اولماسا هم خوی اولار.
«دو اسب را که یکجا ببندی اگر هم رنگ نشوند هم خوی هم میشوند»

آدامین آغزیندان سؤز آلیر.
«از دهان آدم حرف می‌کشد.»

آج تویوق یاتار یوخودا داری گوره ر.
مرغ گرسنه در خواب ارزن میبیند.

آدون ندی رشید بیرین دئ، بیرین ائشید.
«یکی بگو، یکی بشنو»

آز دانیش ناز دانیش.
«کم گوی و گزیده گوی.»

آصلانین ائر‌کک , دیشی سی اولماز.
«شیر نر و ماده ندارد.»

آغاج بار گتیردیکجه باش اگر.
«درختی که بارش بیشتر باشد بیشتر خم می‌شود.»

آغاجی ایچیندن قورد یئیه‌ر.
«کرم درخت را از درون می‌خورد.»

آغریمایا‌ن باشا دسمال باغلامازلار.
«به سری که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند.»

آغرییان دیشی چکرلر.
«دندانی را که درد می‌کند باید کشید.»

اوغری پیشیک آغاج گورجک قاچار
«گربه دزده چوب ببینه فرار می‌کنه»

ایلان هر یئره اگری گدر، اوز یوواسینا دوز گدر.
مار هر کجا که کج بره ، خونه خودش راست میره.

ضرب المثل ترکی با الف

اوز گوزینده دیرگی گورمور ، اوزگه نین کینده توکو گورور.
تیر را در چشم خود نمی‌بیند ولی مو را در چشم دیگری می‌بیند.

اولی دوروپ مرده شیری یویوور.
مرده بلند شده داره مرده‌شور رو غسل میده.

اول قارداشلیغوی ثابت ائله سورا ارث و میراث ایسته
اول برادریتو ثابت کن بعد ادعای ارث بکن.

ضرب المثل ترکی با حرف ب

باغدا اریک واریدی سلام علیک واریدی، باغدان اریک قورتولدو سلام علیک قورتولدو.
تازمانی که سود میرسد دوست است.

باشیوا داش سالاندا ، اوجا یئردن سال

باغبانین گل وقتی قولاغی ائشیتمز

بورنو یئللی دیر.
«دماغش باد دارد.»

بورنوندان توتسان جانی چیخار.
«اگر دماش را بگیری جانش در می‌آید.»

بو گونون صاباغی دا وار.
«امروز فردایی هم دارد.»

بیر باشی وار مین سئوداسی.
«یک سر دارد و هزار سودا.»

بیرلیک هاردا دیرلیک اوردا.
«یکدلی هرجا که باشد زندگی آنجاست.»

ضرب المثل ترکی با حرف پ

پیشیگه دئدیلر پوخون درمان دی ،سیچدی اوستون باسدیردی.
«به گربه گفتند گهت دواس ، رید ،روش خاک ریخت » (با عرض شرمندگی!!!)

بیچاق وورسان قانی چیخماز.
«چاقو بزنی خونش در نمی‌آید.» (کنایه از عصبانیت)

هامیسی بیر بئزین قیراغیدی.
سروته یه کرباسه

ضرب المثل ترکی با حرف ت

تاری یازانی بنده پوزا بیلمه ز.
«سرنوشت را نمی‌شود تغییر داد.»

تولکویه دئدیلر هانی شاهدون دئدی قویروغوم.
«به روباهه گفتن شاهدت کیه؟ گفت: دمبم.»

ضرب المثل ترکی با حرف ج

جان وئره‌ر مال وئرمه ز.
«جانش را بگیر ،ولی مالش را نگیر.»

جوجه نی پاییزدا سایارلار.
جوجه را آخر پاییز می‌شمارند.

جندانین دوعاسی مستجاب اولسا ، گویدن س… یاغار.
اگر دعای جنده مستجاب می شد از آسمان ک… می بارید.

ضرب المثل ترکی با حرف چ

چالما قاپیمی ، چالارلار قاپیوی.
درم را نکوب ، در تو را هم می‌کوبند .( آزارم نده کسی هم ترا آزار خواهد داد)

چوخ گزه‌ن چوخ بیلر.
«جهاندیده بسیار می داند.»

چوخ زمان ، دوران اوکوز ، یاتان اوکوزون باشینا سیچار.
خیلی وقتها گاو ایستاده بر سر گاو نشسته می‌ریند. !!!

ضرب المثل ترکی با حرف ح

حاجی له‌لین آرتیخ بالاسی.
جوجه اضافی لک‌لک .( جوجه‌‌ای که خود لک‌لک از لانه بیرون پرت میکند)

ضرب المثل ترکی با حرف د

دئدی نئجه سن بیر سوز دئییم چاتدایاسان،دئدی نئجه سن آنلامایام پارتدایاسان.

دئدیلر ایش، قیز دئدی اره گئده‌جگم، گلین دئدی آیریلاجاغام، قوجا دئدی اؤله‌جگم، اولدو قیش، نه قیز اره گئتدی، نه گلین آیریلدی، نه ده قوجا اؤلدو ایش ده یئرینده قالدی.

دمیر قاپی نین تخته قاپی یا دا ایشی دؤشر.
«در آهنین هم روزی کارش به درب چوبی می افتد.»

دوشانا دئییر قاچ ، تازی یا دئییر توت.
به خرگوش میگه بدو، به سگ تازی میگه بگیر.

دوه یه دئدیلر بوینون اگریدی ، دئدی هارام دوزدور کی بوینوم اگری اولا.
به شتر گفتند که گردنت کج است ، گفت کجایم صاف است ؟

ده لی دلی نی گورنده ، چوماغین گیزله در.
دیوانه که دیوانه ببیند چماقش را قایم میکند.

دولت دوشانی ارابا ایله توتار
دولت خرگوش را با ارابه میگیرد.

دالی یا قالسان دئیرلر بیج دی ، قاباغا گئچسن دییرلر گیج دی.
دده م منه کور دئدی، هر گلنی وور دئدی.

ضرب المثل ترکی با حرف س

سوزی آت یره صاحبی گوتوره ر.
«حرف را بینداز زمین صاحبش برداره»

سن چوره گی آت سویا ، بالیق بیلمسه ، خالق بیلر
تو تکه نان را در آب بریز اگر ماهی نفهمد ، خدا میفهمد.

ساخلا سامانی ، گلر زامانی
کاه را نگه دار وقت استفاده آن میرسد

ضرب المثل ترکی با حرف ش

شیر گوجالسا ، سیکینین اوستونه کپنک قونار. (دوباره عذر می خوام ولی از سانسور هم خوشم نمیاد!!)

شئر غزل دئیر
چرند میگوید

ضرب المثل ترکی با حرف ق

قورخموش آداما قویون باشی جوت گورونر.
«مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید ».

ضرب المثل ترکی با حرف ک

کئچی جان هاییندا، قصاب پیگ آختاریر.
کئچی نین اجلی گلنده باشین چوبانین چوماغینا سورتر.

کیم اوز قاتیقینا تورش دئیر.
هیچکس به ماست خودش ترش نمی‌گه.

کور آلاهدان نه ایستر ، ایکی گوز بیری اگری بیری دوز.
کور از خدا چی میخواد دوتا چشم یکی کج یک سالم.

کور کورا دیر زیت گوزوه.
کور به کور میگوید بگوزم به چشت.

کور توتدوغون براخماز
کور چیزی رو که گرفت رها نمیکنه

ضرب المثل ترکی با حرف گ

گئجه شهره گئدن چوخ اولار ، قیشدا بوستان اکن.
شب کسی که میگوید به شهر می‌روم زیاد است ، زمستان کسی که می‌گوید جالیز خواهم کاشت .

گئجه اودونا گئدن چوخ اولار.

گولمه قونشووا ، گلر باشیوا
به همسایه نخند ، سر خودت هم میاد.

ضرب المثل ترکی با حرف ل

لپه نی دئمه دویونو ده، دونه نی دئمه بویونو ده.
لپه را نگو برنجو بگو،دیروزو نگو امروزو بگو(داشتم داشتم حساب نیست دارم دارم حساب است)

ضرب المثل ترکی با حرف ن

نسیه موقوف حتی سنه ده.
نسیه حتی برای تو ممنوع.

ضرب المثل ترکی با حرف ی

یئر برک اولاندا ، اوکوز اوکوزدن گوره ر.
وقتی زمین که سفت است، یک گاو فکر میکند تقصیر گاو دیگر است .

یوقورت توکولسه یئری قالار ، آیران توکولسه نه یی قالار؟
اگر ماست بریزد جایش میماند،اگر دوغ بریزد چه چیزی از آن میماند؟

یامان گونون عمرو آز اولار.
عمر روز سخت کم است(پایان شب سیاه سپید است)

یاخشی دوست یامان گونده بللنر.
دوست خوب در زمان سختی معلوم میشود(دوست آنست که گیرد دست دوست در پریشانحالی و درماندگی)

ضرب المثل ترکیه ای قدیمی را در بالا خواندید مجموعه زیباترین ضرب المثل های ترکیه ای و استانبولی برای آن دسته از عزیزان ترک است که در کشور عزیزمان ایران زندگی می کنند امیدواریم این مطلب مورد توجه شما بازدید کننده عزیز قرار گرفته باشد.

جدیدترین مطالب