جدیدترین جمله های نشاط بخش و انرژی زا

جدیدترین جمله های نشاط بخش و انرژی زا

 چون ميگذرد غمي نيست .

 

 

************

 

 

هر حادثه داراي دليل و مقصودي است كه به نفع ماست .

 

 

 ************

 

بعضی آدمها را نمیشود داشت… فقط میشود یک جور خاصی دوستشان داشت …بعضی آدمها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند یا تو برای آنها!!
اصلا به آخرش فکر نمیکنی…!!! آنها برای اینند که دوستشان بداری!!!
آن هم نه دوست داشتن معمولی …!
نه حتی عشــــــق…!!
یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست…!!!
این آدمها حتی وقتی که دیگر نیستندهم در کنج دلت…
دوســــت داشته خواهند شد……!!!

 

 

************

 

 

دوره ،دوره ی گرگهاست …
مهربان که باشی ، می پندارند دشمنی!
گرگ که باشی ، خیالشان راحت میشود از خودشانی!!!
ما تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم

 

************

 

برای داشتن چیزی که تا بحال نداشته اید باید کسی باشید که تا بحال نبوده اید.

 

 

************

 

 

از روي عشق زندگي كن نه اجبار .

 

 

************

 

 

آن باش كه هستي و آن شو كه توان بودنت هست .

 

 

************

 

 

شايد زندگي آن چيزي نباشد كه آرزويش را داشته ايم اما حالا كه ناخواسته به آن دعوت شده ايم بهتر است تا ميتوانيم برقصيم .

 

 

************

 

 

 اگر تمام شب را در حسرت از دست دادن خورشيد سر كني لذت ديدن ستاره ها رو هم از دست مي دهي .

 

 

************

 

 

شعله هاي برزگ ناشي از جرقه هاي كوچك است  .

 

************

 

گاهي براي ده قدم به پيش رفتن يك قدم عقب نشيني لازم است .

 

 

************

 

 

تو آب افتادن انسان رو خفه نمي كنه زير آب موندن آدم رو خفه مي كنه .

 

 

************

 

 

موفق کسیه که با آجرهایی که به طرفش پرتاب میکنند . خانه ای بنا کند.

 

 

************

 

 

 زندگی تاس خوب آوردن نیست ، تاس بد را خوب بازی کردن است .

 

 

************

 

 

آمده ام که با زندگی کردن قیمت پیدا کنم… نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنم .

 

 

************

 

 

افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلكه كارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند .

 

 

************

 

 

برای كسی كه آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست .

 

 

************

 

 

بجای آنكه به تاریكی لعنت فرستید، یك شمع روشن كنید .

 

 

************

 

 

صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .

 

 

************

 

 

خودتان را به زحمت نیندازید كه از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید، سعی كنید از خودتان بهتر شوید .

 

 

************

 

 

 پیمودن مسیری هزار فرسنگی با برداشتن اولین گام آغاز می شود.

 

 

 

جدیدترین مطالب