جسد مومیایی یک دختر 15 ساله در نمایشگاه آرژانتین

جسد مومیایی یک دختر 15 ساله در نمایشگاه آرژانتین

جسد مومیایی یک دختر 15 ساله در نمایشگاه آرژانتین به نمایش گذاشته شد. دانشمندان بر این باورند که این جسد متعلق به حدودا 500 سال پیش است. جسد مومایی دختر ۱۵ ساله ای که بیش از ۵۰۰ سال از مرگش می گذرد در آرژانتین به نمایش گذاشته شد.این مومیایی که از آن با عنوان دختر یخی هم نام می برند، بدن یخ زده دختری از اینکاها است که به عنوان پیشکش و قربانی به خدایان اینکا بین سالهای ۱۴۵۰ و ۱۴۸۰ به قتل رسیده است.بر اساس تحقیقات صورت گرفته این جسد از انواع نادری است که بسیار سالم مانده و با وجود سال های سال هنوز خون در رگ ها وجود دارد و مغز کاملا سالم است.

 

محققان اعتقاد دارند که این دخترکه از عفونت ریه رنج می برده است قربانی مراسمی به نام «کاپاکوچا» (capacocha) شده، مراسمی که تصور می شود برای القای وحشت و کنترل اعضای امپراطوری درحال گسترش اینکا برگزار می شده است.

 

تحقیقات بیشتر حاکی از این است که این دختر اینکایی به شدت تحت تاثیر الکل و برگ های کاکائو به عنوان پایه کوکائین قرار گرفته و پس از آن در ارتفاعات سرد به عنوان یک قربانی برای مرگ قرار گرفته است.

 

جسد مومیایی یک دختر 15 ساله در نمایشگاه آرژانتین

جسد مومیایی یک دختر 15 ساله در نمایشگاه آرژانتین

 

 

 

جدیدترین مطالب