صحنه های دلخراش از له شدن راننده پژو در تصادف با کامیون

صحنه های دلخراش از له شدن راننده پژو در تصادف با کامیون

صحنه های دلخراش از له شدن راننده پژو در تصادف با کامیون را در ادامه می بینید. این تصاویر برای مشاهده افراد زیر 18 سال و بیماران توصیه نمی شود.

 

نویدمازندرانی روابط عمومی مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان گلستان گفت:ساعت 14 امروز از برخورد شدید یک دستگاه پژو 405 با کامیون درمحور ینقاق_گالیکش استان گلستان طی تماس بامرکز پیام اورژانس 115 اطلاع حاصل شد.

 

هشدار: تصاویر زیر دلخراش میباشند و مشاهده آن برای همه افراد توصیه نمیشود

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

صحنه های دلخراش از له شدن راننده پژو در تصادف با کامیون

صحنه های دلخراش از له شدن راننده پژو در تصادف با کامیون

صحنه های دلخراش از له شدن راننده پژو در تصادف با کامیون

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب