عکس های بیرحمانه ترین قتل جهان

عکس های بیرحمانه ترین قتل جهان

عکس های بیرحمانه ترین قتل جهان

همواره در دنیا آدم های روانی زیادی زندگی می کنند که با انجام کارهای بی شرمانه جان خود و دیگران را می گیرند. در این مطلب سماتک تصاویری از پسر بچه بی گناه را می بینید که با بدترین روش به قتل می رسد.

 

دربک قتل بی رحمانه و کاملا در کمال خونسردی ، قاتلین بیرحم پسر 25 ساله ای که برای نجات جانش التماس میکرد را کشتند . به گزارش سماتک قاتلین بی رحم قربانی وحشت زده را که برای آزادی اش اشک می ریخت به ضرب گلوله به قتل رساندند وبا ارسال تصاویر این جنایت رذل بودن خود را در شبکه های اجتماعی به نمایش گذاشتند.عکس های بیرحمانه ترین قتل جهان

این اتفاق در Mondubim، به گزارش سماتک یک منطقه زده جرم زده در برزیل اتفاق افتاده است. “اسرائیل فیدلز” قربانی 25 ساله این حادثه بی رحمانه به ضرب گلوله قاتلین خونسرد در حالی کشته شد که دست هاش را با دستبند بسته بودند.عکس های بیرحمانه ترین قتل جهان

مرد جوان که ملتمسانه برای بخشش و آزادی اش اشک می ریخت و قاتلین بی رحم مشتاقانه ازین صحنه فیلمبرداری میکردند .مردان مسلح که صدای آنها در فیلم منتشر شده در شبکه های اجتماعی ضبط شده است ،جوان نگون بخت را ابتدا با شلیک سه گلوله به بدن و یک گلوله به سر به قتل رساندند.عکس های بیرحمانه ترین قتل جهان

صدایی که به گوش میرسد در یکی از صحنه های تیراندازی ، فیلمبردار بعد از شکلیک سه گلوله توسط یکی از قاتلین به قربانی جوان ، فریاد میزد ( نه در سر…نه در سر ….) و میخواهد که گلوله ی چهارم به سر این جوان شلیک شود .عکس های بیرحمانه ترین قتل جهان

پلیس به منظور یافتن مجرمین تحقیقات خود را با باز کردن پرونده قتلی دیگر در برزیل آغاز کرده است و در همین خصوص دو نفر به عنوان سر نخ تاکنون شناسایی شده اند.

 

انجام آزمایشهای فنی به منظور تطبیق صدای ضبط شده و صدای مضنونین دستگیر شده در دستور کار تیم تحقیقاتی قرار گرفته است.

 

تهیه و تنظیم: www.samatak.com

جدیدترین مطالب