سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس بوسه از لب عاشقانه

اس ام اس بوسه از لب جدید و سری زیبای جدیدترین اس ام اس های عاشقانه بوسه از لب و مجموعه زیباترین اس ام اس بوسه از لبات و اس ام اس لب خوردن عاشقانه و اس ام اس های بوسه از لب و جدیدترین اس ام اس بوسه لب عاشقانه

قند آمیخته با گل نه علاج دل ما است

بوسه‌اي چند برآمیز به دشنامی چند

اس ام اس لب خوردن

یک بوسه ز لبهای تو در خواب گرفتم

گویی که گل از چشمه مهتاب گرفتم

هرگز نتوانی که ز من دور بمانی

چون در دل خود عکس تو را قاب گرفتم

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس عاشقانه بوسه لب

 

خرم آنروز که مستم

ز در حجره درآئی

وز لبت بوسه شمارم

بشماری که تو دانی.

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس عاشقانه بوسه لب

 

مثل بوسه ي پیش از خداحافظی

تکلیفت روشن نیست

من چقدر ساده ام

که هنوز فکر میکنم

روزهای آخر پاییز

تمام طلسم ها باطل می شود

و تو مرا فتح خواهی کرد.

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

 

ياد آن بوسه كه هنگام وداع

بر لبم شعله حسرت افروخت

ياد آن خنده بيرنگ و خموش

كه سراپاي وجودم را سوخت

رفتي ودر دل من ماند بجاي

عشقي آلوده به نوميدي و درد

نگهي گم شده در پرده اشك

حسرتي يخ زده در خنده سرد

آه اگر باز بسويم آيي

ديگر از كف ندهم آسانت

ترسم اين شعله سوزنده عشق

آخر آتش فكند بر جانت

««فروغ فرخزاد»»

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

 

انقدر بوسيدمش تا خسته شد

خسته از بوسيدن پيوسته شد

خواست لب بر شكايت بشكفد

لب نهادم بر لبش تا بسته شد

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس عاشقانه بوسه لب و آغوش

 

بهار یعنی

جای بوسه‌هاي مردی

که تو باشی

روی گونه‌هاي زنی

که من باشم

شکوفه بدهد!

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس بوسه عاشق

 

چه گوشواره اي از بوسه هاي من خوش تر

که دانه دانه نشیند به لاله ي گوشت

آن مسافر که سحر گریه در آغوشم کرد

آتشم زد به دو تا بوسه و خاموشم کرد

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس کوتاه عاشقانه بوسه

 

اي لبانـــم بــــوسه گاه بوسه‌ات،

خیــره چشمانــم به راه بوسه‌ات…!

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در مورد بوسه عاشقانه

 

بوسه هایم ابری می‌شوند

و پشت سرت

آسمان، آسمان فرو می ریزند

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس اولین بوسه عاشقانه

 

عشق را

بوسه بخیر می‌کند؛

صبح را

درودِ تو …

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس درباره بوسه عاشقانه

 

قند آمیخته با گل نه علاج دل ما است

بوسه‌اي چند برآمیز به دشنامی چند

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس لب خوردن

 

جان من بوسه بده پوزش میار

دیدن روی تو عید است مرا

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در مورد بوسه عاشقانه

 

اشگش به گونه بود که آورد سوی من

بار دگر لبان خود از بهر بوسه پیش

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در مورد بوسه از لب

 

دارد لب من تشنگی بوسه بسیار

چون مزرعه خشک که دارد غم باران

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

 

گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم

بعد از این بوسه دگر بار خطائی نکنم

بوسه دادی و چو برخواست لبم از لب تو

توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در مورد لب گرفتن

 

شستم به اشک، پای وی و چاره ساختم

آن داغ رابه بوسه لبهای گرم خویش

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

 

جان ماوجان آن چشماي تو

بوسه ميخواهم ازآن لبهاي تو

بوسه ميخواهم كه باشم تاسحر

غرق درافكار ودر رؤياي تو

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در مورد بوسه و لب

 

این گوهری که در نظرت سنگ ساده است

برپای آن پری چو رهی بوسه داده است

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در مورد بوسه یار

 

سه بوسه کز دولبت کرده‌اي وظیفه من

اگر ادا نکنی قرض دار من باشی

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در مورد بوسه بر لب

 

بوسه‌اي زان دهن تنگ بده یا بفروش

کاین متاعی است که بخشندوبها نیزکنند

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در مورد بوسه عشق

 

بوسه کی گردد ازآن لبهای جان پرور جدا؟

کی به افسون میشود شیرینی از شکر

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در مورد بوسه و آغوش

 

بوسه‌اي کردم ز رخسارش تمنّا دوش گفت

دیدن‌این‌گلستان‌خوب‌است‌وگل‌چیدن‌خطا‌است

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس لب خواستن

 

چه آیتی تو مگر ساحری که شاه و گدا

هر آنکه دید لبت بوسه‌اي گدائی کرد

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

 

بوسه آتش میزند بر جسم و جان
بوسه یعنی عشق من، با من بمان
شرم در دلدادگی بی معنی است
بوسه بر میدارد این شرم از میان

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس درباره بوسه عاشقانه

 

شنیده‌ام که به جان بسته یارقیمت بوس

هزارجان به تنم نیست صدهزار افسوس

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس های عاشقانه در مورد بوسه

 

به چه عضو تو زنم بوسه نداند چه کند

بر سر سفره پادشاه چو نشیند درویش

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در مورد بوسه لب

 

 

هرچند شکسته پر به کنج قفسم

یک بوسه بود از لب لعلت هوسم

و آن بوسه چنان است که لب بر لب تو

آنقدر بماند که نماند نفسم

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در باره بوسه از لب

 

 

توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون

می‌گزم دست چرا گوش به نادان کردم

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

 

بوسه را تکرار میباید نمود
بوسه یعنی عشق و آواز و سرود
بوسه یعنی وصل جانها از دو لب
بوسه یعنی پر زدن، یعنی صعود

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس کوتاه در مورد بوسه از لب

 

یک‌بار بوسه‌اي ز لب تو ربوده‌ام

یک ‌بار دیگر آن شکر ستانم آرزو است

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس درباره بوسه و لب

 

جان به بهای بوسه ات دادم ولب گزیده‌ام

با تو دراین معاملت هیچ زیان ندیده‌ام

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس درباره بوسه یار

 

 

بعد از عمری زتویک بوسه طلب کردم لیک

لب گزیدی و مرا غرق خجالت کردی

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس درمورد بوسه و لب

 

 

مبوس جز لب معشوق و جام می‌حافظ

که دست زهد فروشان خطااست بوسیدن

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در مورد عشق و بوسه

 

 

گر میسّر نشود بوسه زدن پایش را

هر کجا پای نهد بوسه زنم جایش را

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس درباره بوسه عشق

 

 

آمدزدرم خنده به لب،بوسه طلب،مست

در دامن پندار من می ‌زده بنشست

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در وصف بوسه

 

 

ز غنچه دهنت بوسه‌اي به خواب گرفتم

نمردم و ز گل آرزو گلاب گرفتم

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در وصف بوسه

 

 

گفتمش : بوسه دهی؟ گفت: هنوز

موسم آن نرسیده است مرا

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

 

بوسه یعنی شادی و شور و نشاط .

بوسه یعنی عشق خالی از گناه.

بوسه یعنی قلب تو ازآن من.

بوسه یعنی تو همیشه مال من

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در وصف بوسه

 

 

تلاش بوسه نداریم چون هوس ناکان

نگاه ما به نگاهی ز دور خرسنداست

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس زیبا در وصف بوسه

 

بوسه‌اي گر نربوده است ز یاقوت لبش

دهن لاله چرا تا به جگر سوخته است

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در وصف بوسه

 

دل می شود از تو قرص با یک بوسه

احوال مرا بپرس بــــــــــــا یک بوسه

لب هاي تو نسخه اي مرا پیچیدند

صبح و شب و ظهر، قرص، با یک بوسه!!

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس بوسه و لب

 

مصراع نخست: من تو را می بوسم

در مصرع بعد هم تو را می بوسم

ایراد ندارد! به کسی چه! اصلا

شعر خودم است من تو را می بوسم!

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس بوسه بر لب یار

 

بی دغدغه همان‌ گونه تو را می بوسم

بی بوسه عزیز! در خودم می پوسم

آنقدر به بوسه ي تو معتادم که

یک قافیه در بین تو را می بوسم!

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

 

بوسه یعنی وصل شیرین دو لب
بوسه یعنی خسته در اعماق شب
بوسه یعنی مستی از مشروب عشق
بوسه یعنی اتش و گرمای تب
بوسه یعنی لذت دلدادگی
لذت از شب لذت از دیوانگی
بوسه یعنی حس طعم خوی عشق
طعم شیرینی به رنگ سادگی
بوسه اغازی برای ما شدن لحظه اي با دلبری تنها شدن
بوسه سر فصل کتاب عاشقی
بوسه رمز وارد دلها شدن
بوسه اتش میزند بر جسم و جان بوسه یعنی عشق من با من بمان!!!!

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس بوسه عاشقانه

 

وقتی «به سلامت» است روی لب تو

انگار قیامت است روی لب تو

لب بر لب تو… دوباره برمی گردم

این بوسه امانت است روی لب من!

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس بوسه لب یار

 

عمریست شبانه روز لب هایت را…

لب باز نکن هنوز لب هایت را…

نه! سیر نمی‌شوم به چندین بوسه

بر روی لبم بدوز لب هایت را!

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس گاز گرفتن لب

 

عشق آمد و ناگهانی از بوسه نوشت

یک آیه ي آسمانی از بوسه نوشت

با قرمز لب هاي قشنگت تا صبح

بر روی لبم رمانی از بوسه نوشت

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس عاشقانه بوسه بر لب

 

امروز خراب دیشبم از بوسه

لبریز حرارت و تبم از بوسه

بر روی لبم بدوز لب هایت را

امروز که من لبالبم از بوسه

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس بوسه عاشقی

 

می آیي و آب می شود تب هایم

مهتاب تمام می شود شب هایم

لب بر لب تو گذاش… بیدار شدم

طعم گس بوسه می‌دهد لب هایم

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس لب گرفتن عاشقانه

 

تو رابا یک بوسه

تو رابا یک بغل انتظار

تو رابا تمام دوست داشتن هاي زنانه ام

به سپیده دم خورشید می سپارم

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در مورد بوسه عاشقانه

 

تو را

در تاریکی می بوسم

بی آنکه

بدنم بدنت را لمس کند

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس عاشقانه خوردن لب

 

اینقدر سختی نکن

نزدیک تر بیا

بگذار نفسِ حبسِ سینه ات

لب هایم را زنده کند

این همه ی تاریکی دلیلی ندارد

شب را برای بوسه آفریده اند…

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در مورد بوسه حافظ

 

من و تو

کاشف تمام خیابانها و

کوچه هاي خلوت و دنج

این شهریم،

فقط به بهای یک بوسه!

هنوز هم می‌توان

دنیا هاي جدیدی را کشف کرد!

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس لب

 

خیال قشنگی‌ست

اگر من

کلید بچرخانم

تو از پنجره تابیده باشی

و خانه عطر بوسه بگیرد.

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در مورد بوسه یار

 

خیره چه سراندازم بر خاک سر کویت

گر بوسه زنم پایت، سر برنکنی دانم

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر در مورد بوسه بر لب

 

شالت به پایان رسید،

بافتم…

نمیدانم چند گره دارد،

اما…

هر بار که باد بوزد

چندین هزار بوسه

دور گردنت خواهد پیچید…

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر در مورد بوسه عشق

 

 

آغوش که می گشایی

پریان قصه

غبطه می‌خورند

به بوسه هایي که

به ابریشم تنم می نشانی.

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر در مورد بوسه و آغوش

 

در این جا که منم

هوا برای با تو پریدن خوب است

در آنجا که تویی

ساعت به وقت بوسه هاي نجیب

کوک است…؟

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر طنزی در مورد مشکلات بوسه در ایران

 

 

انگار

سال ها طول کشید

که دسته اي بوسه

از دهانش بچینم

ودر گلدانی به رنگ سپید

در قلبم بکارم.

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر درباره بوسه عاشقانه

 

 

من رویا دارم

رویای من بوسه اي ست

وقتِ خواب

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر های عاشقانه در مورد بوسه

 

 

بپوش پنجره را اي لخت! میترسم

که چشم شور ستاره تو را نظر بزند!

غزل برای لبت عاشقانه تر گفتم

که بوسه بر دهنم عاشقانه تر بزند

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر در مورد بوسه لب

 

 

ﺑﻮﺳﻪﻫﺎ

ﺁﻭﺍﺭﻩﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﻧﺪ

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر در باره بوسه از لب

 

 

بوسه زیباترین اتفاق خیابان است

به‌جای درد، به‌جای دود

بجای دود کردن درد، درد کردن دود

هم را می‌بوسیم

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر کوتاه در مورد بوسه از لب

 

 

کاش آن آینه ئی بودم من

که به هر صبح تو را می‌دیدم

می کشیدم همه ی اندام تو را در آغوش

سرو اندام تو

با آن همه ی پیچ

آن همه ی تاب

آنگه از باغ تنت می چیدم

گل صد بوسه ي ناب.

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

 

خلق، به بانگ ِ “مرا ببوس” تو برخاست!

شهر به ساز ِ “مرا ببوس” تو رقصيد!

هركس به هركس رسيد نام تو را پرسيد

هركه دلي داشت ، بوسه داد و ببوسيد!

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر درباره بوسه و لب

 

 

حقیقت این است:

فرودگاه ها، بوسه هاي بیشتری از سالن هاي عروسی بخود دیده اند!

و دیوار بیمارستان ها، بیشتر از پرستش گاه ها دعا شنیده اند!

به راستی چرا اینگونه ایم؟

همه ی چیز را موکول می‌کنیم

به زمانی که چیزی در حال از دست رفتن است!

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر درباره بوسه یار

 

 

همه ی ي زن‌هاي جهان

تنها با یک بوسه

تسلیم می‌شوند.

حتی زنی که سال ها پیش

از خانه ات رفت

و لباس‌هایش

به طرز احمقانه اي

گم شد!

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر درمورد بوسه و لب

 

 

یک روز بر گونه این مملکت یک بوسه

و بالای سرش یک یادداشت می‌گذارم

و میروم:

“آن چنان زیبا خوابیده اي که دلم نیامد بیدارت کنم…”

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر در مورد عشق و بوسه

 

 

کیفِ پستچی

جای “درود هاي من به تو” نیست!

این حرف ها

این بوسه ها

این باده ها

بی واسطه گیرا ترند

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر درباره بوسه عشق

 

 

به گل هاي روی پیراهنم خیره میشوم

و هر گل را

بوسه اي می بینم از لبان تو

که گلی نشکفته است

بر روی تن من…!

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر در وصف بوسه

 

 

گاهی خوابت را میبینم

بی‌صدا

بی‌تصویر

مثلِ ماهی در آب‌هاي تاریک

که لب می زند و

معلوم نیست

حباب‌ها کلمه‌اند

یا بوسه‌هایي از دل‌تنگی

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعری در وصف بوسه

 

 

نیستی و هنوز

جای بوسه ات را

به سیلی، سرخ نگه می دارم

برای گونه ام

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

 

جان ماو جان آن چشماي تو

بوسه ميخواهم ازآن لبهاي تو

بوسه ميخواهم كه باشم تاسحر

غرق درافكار ودر رؤياي تو

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعرى در وصف بوسه

 

 

من مشتاق شمردن بوسه هاي توام

و زاریِ آب در لیوانی

که به لب هاي تو فکر می‌کند.

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعری زیبا در وصف بوسه

 

 

«دوستت دارم»

و این جهانی ترین شعری ست که گفته ام

شاعر نیستم اگر

این راکه برای تو نوشته ام

دهان به دهان

میان بوسه هاي عاشقانه نچرخد.

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعری در وصف بوسه

 

 

آغوش ات

تنها سرزمین من شد،

نگران نباش

جیبم را از بوسه هایت پر کرده ام

دیگر برایم فرقی نمیکند

جهنم

بهشت

یا میدان جنگ

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر بوسه

 

 

درود بر دست هاي تو باد

آنگاه که پر می‌کشند به سوی من

که سپیدی شان آوازم

و بوسه هاشان حیات من است.

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر بوسه بر لب یار

 

 

هزار سال پیرتر شده ام

نمیدانم بوسه تو مرا

هزار ساله کرد

یا زمین هزار بار بیشتر

به دور خورشید گشته است!؟

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر بوسه عاشقانه

 

 

ترجمۀ بوسه هاي تو

شعرهاییست که

دهان به دهان

نسل در نسل

در هزارۀ تاریخ می پیچد

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر بوسه لب یار

 

 

بوسه‌هایت

مرگ رابه تأخیر می اندازند.

مرا ببوس

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر بوسه و لب یار

 

 

نان و شراب،

در لب هاي تو است.

مرا

با بوسه اي تقدیس کن

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس عاشقانه بوسه

 

بوسه از لب هایت اي جانان من

گر چه می‌باشد بهای جان من

لیک دیگر طاقتم گر دیده طاق

بر وصالت هست جان را اشتیاق

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

 

حوّا هم که باشی

من آدم نمی‌شوم

پس بی خودی جای بوسه

سیب تعارفَم نکن

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر بوسه عاشقی

 

 

ما خانه نداریم

اتومبیل نداریم

ما کنج دنج هیچ جایی را نداریم

اما

تمام جزیره‌هاي کوچک این شهر را

برای یک بوسه کشف کرده‌ایم

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

 

وسیدن لب یار اول زدست مگذار
کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر درباره بوسه عاشقانه

 

 

هزار سال پیرتر شده ام

نمی‌دانم بوسه تو مرا

هزار ساله کرد

یا زمین هزار بار بیشتر

به دور خورشید گشته است

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر اولین بوسه عاشقانه

 

 

مرهم زخم هاي کهنه ام

کنج لبان توست!

بوسه نمی‌خواهم

چیزی بگو

 

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر در مورد بوسه عاشقانه

 

 

کوتاه ترین شعرم را برای تو سرودم:

بوسه!

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر عاشقانه بوسه لب

 

خیال بوسه اي که این جا

جا گذاشتی اش ،

بر لبانم سنگینی می‌کند …

به خاک می افتم در مقابلت

فکر میکنی چیز دیگری هم

برای باختن دارم هنوز ؟

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر عاشقانه بوسه و آغوش

 

شراب بوسه من، رنگ و بوی دیگر داشت

مباد گرمی آن بوسه ها، فراموشت

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس بوسه عاشق

 

داده پیغام، که یک بوسه ترا بخشم،

لیک آنکه قانع بود از بوسه به پیغام کجاست؟

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر کوتاه عاشقانه بوسه

 

مرا بوسه گفتا به تصحیف ده

که درویش را توشه از بوسه به

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر در مورد بوسه

 

شاهد شیرین لبم بوسه نهان می‌دهد

آری رسم پری بوسه نهان دادن است

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر در مورد بوسه از لب

 

آه که شب جمله دراین وعده رفت

بوسه دهم بوسه دهم روز شد

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

شعر در مورد بوسه عاشقانه

 

همراه خود باد صبا می برد مرا

یارب چو بوی گل به کجا می برد مرا

برگ خزان رسیده بی‌طاقتم رهی

یک بوسه نسیم به کجا میبرد مرا

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

 

چو بر گورم بخواهی بوسه دادن

رخم را بوسه ده کاکنون همانیم

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

 

او شراب بوسه می‌خواهد ز من
من چه گویم قلب پر امید را
او به فکر لذت و غافل که من
طالبم آن لذت جاوید را

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

اس ام اس در مورد بوسه لب

 

 

یاری که نداد بوسه از ناز

او بوسه بجست و من ندادم

 

سری زیبای اس ام اس بوسه از لب عاشقانه + اس ام اس لب خوردن

جدیدترین مطالب