تغییر چهره زنان عرب برای رانندگی در عربستان + تصاویر

تغییر چهره زنان عرب برای رانندگی در عربستان + تصاویر

تغییر چهره و قیافه زنان عرب برای رانندگی در خیابان های عربستان بسیار جالب و دیدنی است. طبق قانون کشور عربستان به زنان گواهینامه رانندگی نمی دهد و برخی از زنان و دختران عرب خودشان را به شکل مردها در می آورند و در پشت فرمان می نشینند.

تغییر چهره زنان عرب برای رانندگی در عربستان + تصاویر

رانندگی برای زنان در کشور دیکتاتوری عربستان سعودی، از زمان تاسیس این کشور، ممنوع بوده و این ممنوعیت در طی سالها تداوم یافته است و حالا زنان مشتاق رانندگی عربستان در صدد راهکاری عجیب برای رانندگی برآمدند که در پی آن اقدام به پوشیدن دشدشه عربی و ظاهرمردانه کردند تا بتوانند این قانون عجیب و غیر منطقی عربستان را دور بزنند.

تغییر چهره زنان عرب برای رانندگی در عربستان + تصاویر

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب