لاغری

لاغری

hpv

hpv

دانستنی های ضروری درباره پریود شدن دختران

دانستنی های ضروری درباره پریود شدن دختران

پریود شدن دختران و زنان با خارج شدن خون از رحم آغاز می شود و از سه روز تا یک هفته به طول می انجامد. دختران در اولین ماه قاعدگی شان ممکن است از خونریزی عادت ماهیانه خود بترسند که مادران باید دانستنی های ضروری درباره پریود شدن دختران را در که در ادامه این مطلب سماتک بیان شده است برایشان بازگو کنند.

 

سؤال 1: زنى هستم ۲۸ ساله که به مدت ۱۵ روز مشکل پریودى داشتم . بعد از دو هفته از پاک شدن پرید قبلى به مدت ۵ روز لک بینى داشته که یکى دو بار از این ۵ روز مقدار خون بیشتر و سیاهتر بود . روزه ها را کامل گرفته و براى هر نماز نیز وضو گرفتم (بعضى وقتها که بیشتر بود تیمم بدل از غسل هم مى کردم . از روز ششم تا پانزدهم خون به صورت غلیظ و روشن جارى شد (احتمالا پرید اصلى ) حال ۵ روز اول استحاضه است یا حیظ ؟ و اعمال (نماز وروزه ) در این شرایط چه خواهد بود ؟ مخصوصا ۵ روز اول ؟

 

پاسخ: آن ۵ روز که بصورت لکه بینى بوده است استحاضه است و باید نماز را با شرایطى که در سال امده است و همچنین روزه را باید گرفت .

 

سؤال 2: اگر زنى در هنگام عادت ماهیانه یا دانسته و یا ندانسته با شوهر خود جماع کند حکم شرعى انرا بیان فرمائید؟

 

پاسخ: حکم خاصى ندارد فقط اگر از روى علم و اختیار بوده باید توبه کند .

 

سؤال 3: برخى خانمها در اثر بستن لوله رحم دیگر خون حیض نمى بینند ، مساله طهر غیر مواقعه و عده چنین زنهایى را بیان بفرمائید ؟

 

پاسخ: حکم خانمهاى را دارد که به صورت طبیعى حیض نمى شوند .

 

سؤال 4: خواندن قرآن ، تفسیر قرآن و حفظ قرآن در ایام حیض چه حکمى دارد؟ در رساله نوشته شده است که خواندن بیش از هفت آیه کراهت دارد آیا به این معنى است که نباید خوانده شود ؟

 

پاسخ: مانعى ندارد .

 

سؤال 5: چه حکمى دارد اگر زن حائض پس از ۷ روز آب زردى مى بیند آیا اگر غسل کند مى تواند با آن نماز بخواند و روزه بگیرد اگر مقاربتى انجام دهد و سپس آن اب زرد را ببیند چه حکمى دارد ؟

 

پاسخ: اب زرد اگر خون نباشد پاک شده است و اگر خون باشد تا دوازدهم اگر قطع شود حیض است و الا استحاضه حساب مى شود .

 

سؤال 6: به گزارش سماتک دخترى دارم ۱۱ ساله که مشکل ذهنى دارد او در اوایل آبانماه تکلیف شده و دوران پریود او را شروع گردید. سؤال من این است که پس از اتمام هر دوره پریود با توجه به اینکه او مشکل ذهنى دارد آیا من مىتوانم هنگام استحمام ایشان نیت غسل نمایم و ایشان را غسل بدهم یا خیر و یا اگر راه دیگرى وجود دارد لطفاً بفرمائید؟

 

پاسخ: اگر مسائل را درک نمى کند تکلیفى بر او نیست و لازم نیست غسل کند و اگر متوجه مى شود باید به او بگوید که باید غسل حیض کند و همین کافى است و نیت چیزى نیست که به زبان بیاورد و یا از قلب بگذراند.

 

سؤال 7: تا به حال سابقه نداشته که من لک بینى داشته باشم و عادت ماهانه ام مرتب بوده، الان که در ماه مبارک رمضان هستیم طبق هر ماه سر موقع اتفاق افتاده ولى بصورت لک بینى مختصر که به شکل حیض نیست ولى زمان حیض است، مى باشد که من هر روز قبل از اذان غسل مى کنم و روزه مى گیرم ولى در حین روز به طور مختصر لک قهوه اى رنگ مى بینم، نمى دانم روزه هاى این روزها به چه صورت است؟ آیا باید قضاى آن را بگیرم؟

 

پاسخ: اگر زمان حیض باشد و خون سه روز مستمر باشد هرچند اولش بیرون بیاید و پس از آن بیرو نیاید ولى طور است که اگر پنبه اى را داخل کنید آلوده مى شود حیض به حساب مى آید ولى اگر منقطع شود حیض نیست بلکه استحاضه است.

 

سؤال 8: آیا زن در حال عادت ماهانه (حیض) مى تواند نکاح یا عقد کند ؟

 

پاسخ: اشکال ندارد .

 

سؤال 9: در حیض منظور از پاک شدن چیست ؟

 

پاسخ: منظور این است که در باطن هم خون نباشد .

 

سؤال 10: تعداد روزهاى حیض را چگونه باید حساب کرد ؟

 

سؤال 11: اگر تا ده روز در باطن خون بود ده روز تعدادش شود و سر ده روز غسل شود ؟

 

پاسخ: اگر از ده روز تجاوز نکرد همه آن حیض است و پس از پاک شدن کامل باید غسل کند و اگر از ده روز تجاوز کرد اگر عادت عددى نداشته باشد روزهایى که خون صفات حیض داشته باشد حیض است و غیر آن استحاضه است و اگر همه آن یک نواخت باشد و عدد مشخص در زنان فامیل نباشد مى تواند عددى را که مناسب او از ۳ تا ۱۰ حیض قرار دهد و بهتر است هفت را انتخاب کند و مابقى را استحاضه قرار مى دهد .

 

سؤال 12: آیا شنیدن تمام آیات سوره هایى که در آن سجده واجب دارد به صورت مستقیم براى خانم حائض اشکال دارد ؟

 

پاسخ: شنیدن حرام نیست.

 

سؤال 13: اگر بعد از اذان ظهر عادت شوم و نماز خوانده باشیم آیا باید قضاى آن را بجا بیاوریم؟

 

پاسخ: اگر بمقدارى بوده که فرصت براى نماز بوده باید آنرا هم قضا کنید.

 

سؤال 14: اگر زن وشوهر بعد از نزدیکی بفهمند زن حائض است تکلیف چیست ؟

 

پاسخ: چون نمیدانسته اند گناهی مرتکب نشده اند و زن بعد از پاک شدن برای حیض و جنابت یک غسل انجام میدهند.

 

سؤال 15: خانم هایی که عذر شرعی دارند به هنگام خواندن قران در برخورد با آیات سجده چگونه باید عمل نمایند؟آیا ایه را نخواند؟ یا سوره ای که در ان ایه سجده است را نباید بخواند؟

 

پاسخ: فقط همان چهار ایه ای که سجده واجب دارد نخواند و خواندن آیات دیگر ان سوره ها اشکال ندارد.

 

سؤال 16: نزدیکی با زن در هنگام حیض چه حکمی دارد؟

 

پاسخ: حرام است .

 

سؤال 17: برای خانمها در عادت ماهیانه مربوط به سوره های سجده دار باید کل سوره را سجده کند؟

 

پاسخ: فقط برای آیه سجده دار سجده لازم است ، البته خواندن آیات سجده در هنگام عادت ماهانه جایز نیست.

 

سؤال 18 : دوره عادت ماهیانه ام منظم نیست اکثرا جلووکاهی عقب می افتد چندین بارهم حدود یک هفته قبل از شروعش لک می بینم وبعد از ان به تدریج خون بیشتر میشود وجمعا ازده روز تجاوز میکند در این حال تکلیف را بفرماید؟

 

پاسخ: از اولی که خون مستمر است حیض به حساب می اید پس اگر از ده روز تجاوز کرد وهمه قرمز یا سیاه بود اگر در زنان فامیل عادت مشخصی نباشد میتوانید هفت روز را حیض وما بقی را استحاضه قرار دهید.

 

سؤال 19: خانم هایی که عذر شرعی دارند به هنگام خواندن قران در برخورد با ایات سجده چگونه باید عمل نمایند؟آیا آیه را نخواند؟ یا سوره ای که در ان آیه سجده است را نباید بخواند؟

 

پاسخ: فقط همان چهار آیه ای که سجده واجب دارد نخواند و خواندن آیات دیگر ان سوره ها اشکال ندارد.

 

سؤال 20: حوله یا لباسی که قبل از غسل در موقع حیض استفاده شد بعد از غسل پاکی ایا برای استفاده نجس است؟

 

پاسخ: پاک است و میتواننداستفاده کنند.

 

سؤال 21: آیا زردی بجا مانده از لکه بینی خانمها بر روی لباسها که بعد از شستشو باقی مانده است نجس است یا خیر لکه های بعد از حیض که بعد از شستشو بر روی لباس می ماند چطور ؟

 

پاسخ: در صورتیکه فقط رنگ باشد و جرمیت نداشته باشد آن لکه خون نیست و لباس طاهر میشود .

 

سؤال 22: اگر روزی ۷ حیض غسل کنم و به خیال این که پاک شده ام حنا به دست و پا بندم و بعد متوجه شوم که پاک نشده ام و حنا هم رنگ انداخته تکلیف چیست ؟

 

پاسخ: گذاشتن حنا در ایام حیض مانعی ندارد .

 

سؤال 23: آیا میشود در ایام حیض به حمام رفت ؟

 

پاسخ: مانعی ندارد.

 

سؤال 24: برای خانمهایی که عذر شرعی دارند تا چه حدی می توانند به ضریح ائمه (علیهم السلام)نزدیک شوند ؟

 

پاسخ: رفتن به رواقها مانعی ندارد و فقط از همان قسمتی که ضریح در آنجاقرار دارد به احتیاط واجب دوری کنند .

 

سؤال 25: دختر من دوازده ساله است وتازه عادت ماهانه شده است ولی مرتب خونریزی دارد وبه علت اینکه مدرسه می رود وسن اوکم است نمیتواند برای هر نماز غسل کند دکتر هم می گوید این امر در شروع عادت ماهانه دختران طبیعی است . تکلیف نمازهای اوچیست ؟

 

پاسخ: اگر از ده روز تجاوز نکرد حیض است واگر تجاوز کرد وهمه آن یک نواخت بود به مقدار ایام عادت دختران فامیل هم سن وسال اوحیض وما بقی استحاضه است واگر یک نواخت نبود . آن چه به صفات حیض است حیض وما بقی استحاضه است واگر عادت دختران فامیل مختلف است می تواند ۷ روز حیض حساب کند ودر استحاضه اگر خون کم باشد که پنبه را فرا نمی گیرد غسل لازم نیست ووضوکفایت می کند ولی باید برای هر نماز وضوبگیرد واگر پنبه را فرا می گیرد اگر از آن تجاوز نمی کند یک غسل در شبانه روز کافی است وبه احتیاط واجب لازم است برای نمازهایی که استحاضه متوسط قبل از آن شد غسل کند وبرای هر نماز وضوبگیرد واگر تجاوز می کند باید برای نماز صبح یک غسل وبرای ظهر وعصر یک غسل وهمچنین مغرب وعشاء یک غسل انجام دهد .

 

سؤال 26: قرائت سوره فصلت وسجده آن برای زن حائض چه حکمی دارد؟

 

پاسخ: اشکال ندارد وفقط آیاتی که سجده واجب دارد نباید خوانده شود.

 

سؤال 27: در موسم حج، برخی بانوان، داروهای طبّی می خورند تا عادت ماهانه را با تأخیر اندازد امّا در همان روز های عادت، به طور منقطع خون می بینند آیا چنان خونی، حیض است؟

 

پاسخ: اگر سه روز پی در پی خون ببیند اگر چه در درون رحم باشد حیض است وگرنه احکام حیض را ندارد.

 

سؤال 28: آیا بانوان حائض مى توانند بیشتر از هفت آیه از قرآن بخوانند به جز آیات سجده و اگرچنان کارى جایز و مکروه باشد معنى کراهت آن چیست؟

 

پاسخ: تلاوت بیش از هفت آیه به جز آیات سجده که به کلى نیست کراهت دارد ومعناى کراهت دراینجا کمتر بودن ثواب مى باشد.

 

سؤال 29: سن واقعى یائسگى بانوان چند است ؟

 

پاسخ: در باب حیض شصت سالگى و در باب عدّه پنجاه سالگى، با فرض انقطاع خون .

جدیدترین مطالب