لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

آموزش تصویری و مرحله به مرحله پاکتی کردن پاچه شلوار

آموزش تصویری و مرحله به مرحله پاکتی کردن پاچه شلوار

آموزش تصویری و مرحله به مرحله پاکتی کردن پاچه شلوار را در ادامه خواهید آموخت.

 

وسایل لازم برای پاکتی کردن شلوار :
شلوار یا شلوارک
نخ
سوزن
قیچی
متر

 

مراحل کار :
دمپای شلوار یا شلوارک را 12 سانتیمتر به سمت بیرون تا کنید.

 

دمپا را دوبار تا کنید طوری که سردوز پارچه مانند عکس در قسمت پایینی پارچه شلوار بیفتد.

 

آن قسمتی از دمپا را که در مرحله قبل، تا کرده بودید را دوباره تا کنید، طوری که سردوز پارچه مانند عکس در قسمت پایینی پارچه شلوار بیفتد.

 

سر دوز را با سوزن تو بخوابانید تا دیده نشود و لبه آن را مانند شکل دوخت بروید.

 

سر دوز پارچه را با سوزن تو بخوابانید تا دیده نشود و با نخ و سوزن، روی نقطه های مشکی که در عکس می بینید را تمیز بدوزید.

 

کناره های پاکتی را یک دوخت بروید که پاکتی شلوار باز نشود.

آموزش تصویری و مرحله به مرحله پاکتی کردن پاچه شلوار

آموزش تصویری و مرحله به مرحله پاکتی کردن پاچه شلوار

آموزش تصویری و مرحله به مرحله پاکتی کردن پاچه شلوار

جدیدترین مطالب