لاغری

لاغری

hpv

hpv

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود را به اختصار مقام و موقعیت مشاهده خواهید کرد. با اینکه همیشه زنان ستاره در هالیوود منبع مد جهان هستند اما گاهی از اوقات همین ستاره های مد به بدترین شکل ظاهر می شوند.

 

مدل لباس ستارگان هالیوودی در مراسم هایی که هر ساله برگزار می شود مورد توجه قرار می گیرد و بعد از هر مراسم بهترین و بدترین مدل لباس ها معرفی می شود. این بار بدترین مدل لباس هایی را معرفی می کنیم که ستارگان هالیوودی در سال 2014 به تن کرده بودند. بدترین مدل لباس هایی که ستارگان هالیوودی در سال 2014 به تن کردند.

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین مدل لباس زو سالدانا Zoe Saldana در هفته مد سال 2014

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین مدل لباس سارا جسیکا پارکر Sarah Jessica Parker در هفته مد سال 2014

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین مدل لباس لی لی آلن Lily Allen در سال 2014

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین مدل لباس لینا دانم Lena Dunham در هفته مد سال 2014

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین مدل لباس ریتا اورا Rita Ora در سال 2014

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین مدل لباس مگی جیلنهال Maggie Gyllenhaal در سال 2014

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین مدل لباس لیدی گاگا Lady Gaga در هفته مد سال 2014

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین مدل لباس کیم کارداشیان Kim Kardashian در هفته مد سال 2014

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین مدل لباس کیم کارداشیان Kim Kardashian در سال 2014

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین مدل لباس کیتی پری Katy Perry در سال 2014

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین مدل لباس لیدی گاگا Lady Gaga در هفته مد سال 2014

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین مدل لباس کیتی پری Katy Perry و ریف راف Riff Raff در سال 2014

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین مدل لباس کیتی هولمز Katie Holmes در سال 2014

بدترین و زشت ترین مدل لباس های ستارگان زن هالیوود

بدترین مدل لباس کیت آپتون Kate Upton در سال 2014

جدیدترین مطالب