اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد و در ملا عام درس عبرتی برای همگان شد. صبح امروز در محل قتل مرحوم محمد ثنایی طبق دادنامه صادره از سوی شعبه هشتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد که طی آن افراد نام برده شده به اتهام محاربه از طریق انجام سرقتهای مسلحانه متعدد منجر به قتل، ناامنی در محیط و موجب سلب امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شده بودند به مواد ۴۲-۱۸۳-۱۸۵-۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اعدام شدند.

 

به دنبال اقدامات مجرمانه، شرارت و ناامنی های ایجاد شده در طی سال های گذشته در سطح شهر مشهد صبح امروز سه مجرم مرتبط با شرارت های اخیر در ملاء عام به دار مجازات آویخته شدند. سه شرور سابقه دار به نام های «س-ک»، «ر-م» و «هـ- ح» به اتهام مشارکت در سرقت های مسلحانه متعدد و همچنین مشارکت در آدم ربایی، نگهداری سلاح و مهمات ساعت ۹ صبح امروز در ملاء عام و در محل ارتکاب به جرم به دار مجازات آویخته شدند.

 

در همین رابطه دادستان عمومی و انقلاب مشهد در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه محکومان در ارتکاب اعمال مجرمانه خود و در طی انجام سرقت های مسلحانه در سطح شهر و تیراندازی با سلاح گرم موجب ورود صدمات و جراحات جدی به مردم شده بودند، گفت: یکی از سرقتهای مسلحانه توسط این اشرار متاسفانه منجر به قتل یکی از شهروندان به نام مرحوم محمد ثنایی شد که اولیای دم ایشان و سایر همشهریان از دستگاه قضایی تقاضای اجرای علنی احکام اعدام مجرمان را داشتند.

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

اعدام سه زورگیر شرور در خیابان گاز مشهد (تصاویر 16+)

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب