مرگ مشکوک پزشک زن مشهدی در اتاق عمل بیمارستان قائم

مرگ مشکوک پزشک زن مشهدی در اتاق عمل بیمارستان قائم

مرگ مشکوک پزشک زن مشهدی در اتاق عمل بیمارستان قائم باعث جنجال شد. این پزشک زن که در سال سوم پزشکی تحصیل می کرد به طور ناگهانی درگذشت. پزشک جوان سال سوم بیهوشی ،روزيکشنبه 27 ارديبهشت مرگ در اتاق عمل بيمارستان قائم مشهد دچار ايست قلبي شد.

 

دکتر محمدمهدی قیامت گفت: طبق گزارشات علت مرگ خانم دکترگلکاریان در دست بررسی است. البته از نظر سم شناسی مشخص شده که علت مرگ ناشی از خودکشی نبوده است.

 

دکتر قیامت رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه کشوربا بیان اینکه علت مرگ رزیدنت بیهوشی در بیمارستان قائم مشهد در دست بررسی است،گفت: به طور کلی یکی از دلایل مرگ متخصصین بیهوش ی درتمام دنیا استرس زیاد و خستگی مفرط است.

 

معاون نظام پزشکی تهران گفت: رشته بیهوشی خطیر و پر استرس است به ویژه برای تازه واردها وبه خصوص برای خانم ها خستگی مفرط را به همراه دارد.ضمن اینکه این استرس می تواند درپزشکان دارای زمینه بیماری های قلبی منجر به ایست قلبی ومرگ شود.ضمن اینکه موارد مشابه و گزارشاتی درخصوص این قبیل مرگها را در کتاب مرجع داشته ایم.

 

وی در پاسخ به به این که آیا می توان گفت علت مرگ رزیدنت بیهوشی ناشی از خستگی و شیفت زیاد بوده، توضیح داد: بله می توان گفت. اما تعداد کشیک های او را بررسی نکرده ام. اما یکی از دلایل آن بدون تردید استرس زیاد و خستگی مفرط بوده است.

 

قیامت گفت: برای جلوگیری از این قبیل اتفاقات اقداماتی انجام خواهد گرفت.ضمن اینکه کشیک ها مدون است و سال یک، سال دو و سال سه هر یک چند نوع کشیک دارند. اما به کسانی که تحمل استرس و فشار کاری زیاد ندارند،توصیه می شود که به این رشته وارد نشوند و رشته های کم خطرتر را انتخاب کنند.

 

به گفته رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه کشور، رشته بیهوشی از رشته های است که متخصصین آن به دلیل استرس زیاد عمر کوتاه تری نسبت به سایر پزشکان دارند.

 

جدیدترین مطالب