لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

باغ جانماز شعری متفاوت برای کودکان مسلمان

مجموعه : شعر و قصه کودک
باغ جانماز شعری متفاوت برای کودکان مسلمان

 

 

باغ جانماز شعری متفاوت برای کودکان مسلمان

از باغ جا نمازم

آهسته پر کشیدم

رفتم به سوی باغی

یک باغ سبز و خرم

دیدم که گل در آن باغ

روییده دسته دسته

دیدم کنار گل ها

یک شاپرک نشسته

آن شاپرک مرا دید

پر زد به سویم آمد

او با خودش گل آورد

گل را به چادرم زد

گفتم: به شاپرک جان

این گل چه خوب و ناز است

او شادمان شد و گفت:

این گل، گل نماز است

 

 

 

جدیدترین مطالب