لاغری

لاغری

hpv

hpv

معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

بدترین شکنجه گران ساواک

در دوره حکومت پهلوی اداره ساواک مسئولیت امنیت کشور را بر عهده داشت و ماموزان ساواکی بیرحمی های بسیار زیادی را بر سر مردم مظلوم ایران پدید می آوردند. در اینجا شما را با معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک آشنا خواهیم کرد. این افراد در دوره حکومت شاه بسیار معروف بوده اند.

 

در روز چهارم بهمن 1350 به دستور محمدرضا پهلوی، مجموعه ای تحت عنوان «کمیته مشترک ضد خرابکاری» در محل زندان موقت اطلاعات شهربانی تشکیل شد. این کمیته ازآن پس ،مامور مواجهه مستقیم با فعالیت هایی بود که بر علیه رژیم شاهنشاهی ودرراستای براندازی آن صورت می گرفت. تصاویری که پیش روی دارید،جلوه هایی از فعالیت ومسئولان این نهاد را در خود دارد.
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۱-نمایی از حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک که هم اینک به موزه عبرت ایران مبدل شده است
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۲-نعمت الله نصیری که در دوره ریاست وی بر ساواک، کمیته مشترک ضد خرابکاری تاسیس شد
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۳-نمایی از کنفرانس مطبوعاتی پرویز ثابتی «معروف به مقام امنیتی»که در محل کمیته مشترک ضد خرابکاری انجام شد
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۴–نمایی از کنفرانس مطبوعاتی پرویز ثابتی «معروف به مقام امنیتی»که در محل کمیته مشترک ضد خرابکاری انجام شد
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۵-عکس یادگاری شکنجه گران کمیته مشترک.از راست:بهمن نادری پور معروف به تهرانی، شهاب مدیر کل اداره چهارم ساواک، مصطفی هیراد معروف به مصطفوی و رضا عطار پور مجرد معروف به دکتر حسین زاده!
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۶-محمد علی شعبانی معروف به «حسینی» از شکنجه گران کمیته مشترک ضد خرابکاری
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۷-نمایی بازسازی شده از صحنه‌های شکنجه محمد علی شعبانی معروف به «حسینی»از شکنجه گران کمیته مشترک ضد خرابکاری
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۸- نمایی بازسازی شده از صحنه های شکنجه که در محل کمیته مشترک ضد خرابکاری انجام می‌شد
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۹- نمایی بازسازی شده از صحنه های شکنجه که در محل کمیته مشترک ضد خرابکاری انجام می‌شد
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۱۰-درگیری مردم با عوامل ارتش در اطراف کمیته مشترک ضدخرابکاری در ۲۱ بهمن ۵۷
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۱۱- درگیری مردم با عوامل ارتش در اطراف کمیته مشترک ضدخرابکاری در ۲۱بهمن ۵۷
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۱۲- لحظه تسخیر کمیته مشترک ضدخرابکاری توسط مردم انقلابی در ۲۱بهمن ۵۷
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۱۳-نمایی از خانه سرهنگ زیبایی از شکنجه گران کمیته مشترک ضد خرابکاری که بخشی ازاسناد وتجهیزات این کمیته به آنجا انتقال یافته بود
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۱۴-نعمت الله نصیری رئیس سابق ساواک پس از دستگیری به دست مردم در۲۱ بهمن ۵۷
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۱۵-نمایی از محاکمه «تهرانی»و«آرش»دوتن از شکنجه گران کمیته مشترک ضد خرابکاری که توسط آیت الله محمدی گیلانی انجام شد
معرفی بدترین مردان شکنجه گر ساواک + تصاویر

۱۶- نمایی از محاکمه «تهرانی»و«آرش»دوتن از شکنجه گران کمیته مشترک ضد خرابکاری که توسط آیت‌الله محمدی گیلانی انجام شد
جدیدترین مطالب