آفریقا و قبیله ای خون آشام + تصاویر

آفریقا و قبیله ای خون آشام + تصاویر

تصاویری از قبایل خون آشام در آفریقا

 

آفریقا و قبیله ای خون آشام قاره ی آفریقا و به خصوص در جنوب آن کشور هایی با سطح زندگی بسیار پایینی وجود دارد که به سختی میتوانند آب داشته باشند. به سختی میتوانند غذا بخورند وو سالانه هزار تن از آنان بر اثر گرسنگی میمیرند. در یکی از قبیله های آفریقا، افراد از خون حیوانات تغذیه میکنند!

 

مردم قبیله بودی در اتیوپی علاقه زیادی به نوشیدن خون گاو دارند. این قبیله در دره‌ای به نام اومو زندگی می‌کنند.

آفریقا و قبیله ای خون آشام + تصاویر

آفریقا و قبیله ای خون آشام + تصاویر

قبیله ی خون آشام در آفریقا

آفریقا و قبیله ای خون آشام + تصاویر

آفریقا و قبیله ای خون آشام + تصاویر

قبیله ای که از خون حیوانات تغذیه میکنند

آفریقا و قبیله ای خون آشام + تصاویر

آفریقا و قبیله ای خون آشام + تصاویر

قبیله خون آشام

آفریقا و قبیله ای خون آشام + تصاویر

آفریقا و قبیله ای خون آشام + تصاویر

آفریقا و قبیله ای خون آشام + تصاویر

تصاویری از قبیله خون آشام در آفریقا

آفریقا و قبیله ای خون آشام + تصاویر

آفریقا و قبیله ای خون آشام + تصاویر

قبیله خون آشام

آفریقا و قبیله ای خون آشام + تصاویر

 

آفریقا و قبیله ای خون آشام!

جدیدترین مطالب