تصاویر فوق العاده زیبا از دره گل های خشخاش در آمریکا

تصاویر فوق العاده زیبا از دره گل های خشخاش در آمریکا

تصاویر فوق العاده  زیبا از دره گل های خشخاش در آمریکا

 

گل های خشخاش  وقتی غنچه می کنند و در حال شکفتن هستند بسیار زیبا میشوند و منظره زیبای به محیط آنجا می دهند این گلها درست است که خیلی زیبا هستند بعدا از شیره آنها تریاک درست مینمایند در این مقاله تصاویر فوق العاده زیبا از دره گل های خشخاش در آمریکا برای شما عزیزان در سایت  قرار داده ایم در ادامه مشاهده فرماید.

 

دره ای میان گل های خشخاش در لس آنجلس (تصاویر)

 

در کالیفرنیا کاشت و تجارت خشخاش مثل اکثر کشور های دیگر ممنوع است، ولی در دره آنتلوپ خارج از لس آنجلس دشتی زیبا از گل های نارنجی خشخاش وجود دارد که بدون هیچ دخالتی از طرف انسان ها و به صورت طبیعی روییده اند.

 

این منطقه در حال حاضر محافظت شده است و حق برداشت مواد مخدر از گل های این دشت ممنوع است و به خاطر منظره دیدنی و زیبایی که هر سال در بهار در این دشت به وجود می آید دولت این گل های زیبا را نابود نکرده است.

تصاویر زیبا از گل های خشخاش

تصاویر فوق العاده زیبا از دره گل های خشخاش در آمریکا

تصاویر فوق العاده زیبا از دره گل های خشخاش در آمریکا

تصاویر زیبا از گل های خشخاش

تصاویر فوق العاده زیبا از دره گل های خشخاش در آمریکا

تصاویر فوق العاده زیبا از دره گل های خشخاش در آمریکا

 

جدیدترین مطالب