عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

در غروب روز عاشورا مردم شام غریبان امام حسین (ع) را برگزار می کنند و با روشن کردن شمع عشق خود امام شان را نشان می دهند. در مشهد مقدس خدام پس از اذان مغرب با در دست داشتن شمع به سمت حرم مطهر حرکت می کنند و شهادت امام حسین (ع) را به امام رضا (ع) تسلیت می گویند.

 

شام غریبان، مراسم مذهبی شیعه است که در غروب روز عاشورا برگزار می گردد. سوزاندن خیمه‌های اهل بیت حسین بن علی و به اسارت گرفتن اهل بیت توسط لشکر یزید بن معاویه درون مایه ی این مراسم است. در این مراسم عزاداران با روشن کردن شمع و سفره شام غریبان به عزاداری می‌پردازند. شما می توانید از تصاویر این بخش به عنوان ایده برای شمع شام غریبان استفاده کنید.

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

عکس شمع های شام غریبان در غروب روز عاشورا

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب