چرا رنگ لباس پزشکان در اتاق عمل سبز است؟

چرا رنگ لباس پزشکان در اتاق عمل سبز است؟

چرا رنگ لباس پزشکان در اتاق عمل سبز است؟ این سوالی است که ممکن است برای همه ما پیش بیاید. اما همه چیز در علم پزشکی روی قانون و قاعده خاصی است که مردم عادی از آنها بی خبرند. جراحان در قديم لباس سفيد مي پوشيدند که رنگ پاکي است.

 

اما بر اساس مقاله اي که در يکي از شماره هاي نشريه Today’s Surgical Nurse در سال 1898،در اوائل قرن بيستم يک دکتر مشهور رنگ لباسش را به سبز تغيير داد، چرا که تصور مي کرد اين رنگ براي چشمان جراح راحت تر است. گرچه مشکل است که اين نظر را تاييد کرد که لباس هاي سبز به اين دليل رايج شده اند، اما رنگ سبز ممکن است به خصوص از اين لحاظ مناسب باشد که به دکترها کمک مي کند در اتاق عمل بهتر ببينند، زيرا رنگ متضاد يا مکمل رنگقرمز به حساب مي آيد.

 

رنگ سبز به دو دليل به ديد بهتر پزشکان کمک مي کند
اول اينکه نگاه کردن به رنگ آبي يا سبز مي تواند ديد دکتر از اشياي قرمز از جمله احشاي خون آلود را تقويت کند. مغز رنگ ها را نسبت به يکديگر تفسير مي کند. اگر جراح به چيزي خيره شود، که به رنگ قرمز يا صورتي باشد، حساسيتش را نسبت به آنها از دست مي دهد. در واقع پيام هاي مربوط به رنگ قرمز در مغز محو مي شود، که مي تواند باعث شود پزشک تفاوت هاي ظريف رنگ اجزاي بدن را به درستي نبيند. نگاه کردن گاه به گاه به چيزي سبزرنگ مي تواند چشم ها را به تغييرات در رنگ قرمز حساس تر کند.

 

دوم اينکه چنين تمرکز شديد و مداومي بر روي رنگ هاي قرمز ممکن است باعث توهمات بينايي سبزرنگ روي سطوح سفيدرنگ شود که حواس جراح را پرت مي کند. اين شبح هاي سبزرنگ در صورتي که نگاه جراح از بافت هاي قرمز بدن به چيزي سفيد رنگ مانند پارچه هاي تخت يا لباس سفيد متخصص بيهوشي بيفتد، ممکن است ظاهر شوند.

 

يک شبح سبزرنگ از احشاي قرمز بيمار ممکن است روي پس زمينه سفيد ظاهر شود. جراح به هر جا که نگاه کند، اين تصوير پريشان کننده مانند نقاط نوراني شناوري که پس از فلاش زدن دوربين جلوي چشمان شما ظاهر مي شود، ديد او را دنبال مي کند.

 

 after effect illusionاين پديده به اين علت رخ مي دهد که نور سفيد حاوي همه رنگ هاي رنگين کمان از جمله سبز و قرمز است. اما از آنجايي که همانطور که در بالا گفته شد، ديد جراح حساسيتش را به رنگ قرمز از دست داده است، بنابراين مغز پيام هاي دريافتي را به رنگ سبز تفسير مي کند.

 

اما اگر دکتر به پارچه هاي سبز يا آبي به جاي سفيد نگاه کند، اين اشباح سبزرنگ با رنگ سبز مخلوط مي شوند، و حواس او را پرت نمي کنند. بنابراين به نظر مي رسد که رنگ سبز براي دکترها بهترين رنگ باشد.

جدیدترین مطالب